Ποια εταιρεία αυτοκινήτων επενδύει στα Logistics;

logistics

Σύγχρονο κέντρο θα κατασκευάσει ο ελληνικός όμιλος σε ένα ακίνητο αξίας άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Σε νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες «ανοίγεται» ελληνικός όμιλος ο οποίος έχει γίνει γνωστός από τη σχέση του με τον κλάδο αυτοκινήτου. Ο λόγος για την Autohellas μέλος του ομίλου Βασιλάκη ο οποίος προχώρησε στην αύξηση της συμμετοχής της στην Trade Estates κατέχοντας πλέον το 11,92%.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Trade Estates καλύφθηκε μέσω εισφοράς σε είδος, ακινήτου και συγκεκριμένα εισφοράς οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του δήμου Ελευσίνας, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί σύγχρονο κέντρο Logistics.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ακίνητο που εισέφερε η «Autohellas» ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates η αξία του οποίου σήμερα ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ περίπου.

Εκτός όμως από τα Logistics οι δύο όμιλοι θα συνεργαστούν στην παροχή υπηρεσιών κινητικότητας (Car και Van Sharing), στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και φορτηγών καθώς επίσης και στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως επισημάνθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η «Fourlis» και η «Autohellas», σε συνέχεια της ενημέρωσης, περί της στρατηγικής σημασίας, συμφωνίας τους, ανακοινώνουν από κοινού την αύξηση συμμετοχής της «Autohellas» στο μετοχικό κεφάλαιο της «Trade Estates Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» (εφεξής η «Εταιρεία») και ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Την 20.06.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αρ. πρωτ. 2979243ΑΠ, απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών/Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της «Εταιρείας», σύμφωνα με την από 24.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρείας», κατά το ποσό 6.003.108,80 ευρώ με εισφορά σε είδος και έκδοση 3.751.943 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκάστης 1,60 ευρώ και τιμή διάθεσης 2,13222 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ 3656710).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφορά των €0,53222 ανά μετοχή, μεταξύ της τιμής υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 1.996.859,10 ευρώ καταβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο, σε πίστωση του λογαριασμού «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Ακολούθως, σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 144.825.011,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 90.515.632 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ έκαστη.

Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε αποκλειστικά από την «Autohellas» μέσω εισφοράς σε είδος, ακινήτου και συγκεκριμένα εισφοράς οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών, επιφανείας 16.655 τ.μ.

Μετά και την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, κατόπιν της σχετικής αδείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «Autohellas» συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εταιρείας» σε ποσοστό 11,92% ενώ η «Fourlis ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω θυγατρικών της, συμμετέχει με 88,08%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκοπός της στρατηγικής συνεργασίας εκτός από την ανωτέρω μετοχική συμμετοχή της «Autohellas» στην «Εταιρεία», είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο εταιρειών, ιδίως σε πρώτη φάση σε παροχή Υπηρεσιών Κινητικότητας (Mobility Services) Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Οχημάτων (Van), Υπηρεσίες Car Sharing, Υπηρεσίες Van Sharing, Υπηρεσίες Αντικατάστασης Οχημάτων καθώς και Aνάπτυξη Yποδομών και Υπηρεσιών Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία θα πολλαπλασιάσει τις συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων με ιδιαίτερα αυξημένη αναπτυξιακή δυναμική.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ