Οικονομικά κίνητρα για όσους επιλέγουν το ποδήλατο -Έρχονται νέοι ποδηλατόδρομοι

podilatodromos gkazi kifisia

Φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες και εργαζομένους, θέσεις στάθμευσης και νέους ποδηλατόδρομους περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής για το Ποδήλατο που δημοσιεύθηκε.

Ο Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής για το Ποδήλατο ο οποίος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για την προώθηση του ποδηλάτου στην Ελλάδα με στόχο την αύξηση του μεριδίου χρήσης του έως το 2030 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η πολιτική για την αύξηση των μετακινήσεων με ποδήλατο βασίζεται σε 8+2 πυλώνες, ένας εκ των οποίων αφορά στην παροχή οικονομικών κινήτρων προς εργαζομένους και επιχειρήσεις.

ποδήλατα στην Ελλάδα
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κίνητρα αναλυτικά:

Φορολογικά οφέλη για τις εταιρείες για την αγορά ποδηλάτων(συμπεριλαμβανομένων εκείνων για μεταφορά εμπορευμάτων) συμβατικών ή ηλεκτρικών ή τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού Ποδηλάτου (για παράδειγμα προσαυξημένη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για προμήθεια ή μίσθωση Ποδηλάτων) ή την αύξηση της χρήσης του Ποδηλάτου (για παράδειγμα αφορολόγητη χιλιομετρική αποζημίωση για μετάβαση στην εργασία με Ποδήλατο)
Φορολογικά οφέλη για τις εταιρείες για την εγκατάσταση υποδομών Ποδηλάτων (για παράδειγμα αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης για τις νέες υποδομές στάθμευσης Ποδηλάτων)
Εκστρατείες προώθησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα φορολογικά
και άλλα κίνητρα που θεσπιστούν, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Παροχή διευκολύνσεων στον τομέα της ασφαλούς στάθμευσης στους εργαζομένους που επιλέγουν το Ποδήλατο ως μέσο μετακίνησής τους από και προς την εργασία.
Φορολογικά κίνητρα για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού για
ποδηλάτες, όπως τα κράνη.

Ο πυλώνας της παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις στοχεύει ώστε να αναγνωριστεί και να προωθηθεί το Ποδήλατο ως ισότιμος τρόπος μεταφοράς για τη μετάβαση στην εργασία και την αξιοποίηση της χρήσης του στην αστική εφοδιαστική βελτιώνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προτίμησή του για την επιλογή του φιλικού αυτού μέσου.

ποδήλατα στην Ελλάδα
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποδομές φιλικές για το ποδήλατο

Επιπροσθέτως, προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία δικτύων ποδηλατικών διαδρομών, τα οποία συνδυάζουν ποδηλατόδρομους με δευτερεύοντες δρόμους, συνύπαρξη ποδηλάτων και αυτοκινήτων μέσα από παρεμβάσεις που δεν θα προκαλούν όχληση ως προς τον αριθμό θέσεων στάθμευσης αλλά θα αξιοποιούν το γεγονός πως οι ταχύτητες των οχημάτων στους δρόμους αυτούς είναι χαμηλές και προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες Ποδηλάτου. Με τον συνδυασμό αυτών, δημιουργούνται γρήγορα και ουσιαστικά ολοκληρωμένα δίκτυα ποδηλατικών διαδρομών

Οι υποδομές για το Ποδήλατο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην ανταποκρίνονται πλήρως είτε στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών, είτε στο κατά περίπτωση οδικό
περιβάλλον. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός των υποδομών Ποδηλάτου οφείλει να αναγνωρίζει αυτές τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε το αποτέλεσμα κάθε φορά να εξυπηρετεί το αίσθημα ασφάλειας και άνεσης των ποδηλατιστών και να καθίσταται ελκυστικό σε νέους χρήστες.

Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν μια δημόσια πολιτική για το Ποδήλατο που θα αφορά στις υποδομές να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Ανακατανομή του δημόσιου χώρου που αποδίδεται στην κυκλοφορία με αύξηση των υποδομών που προορίζονται για το Ποδήλατο, ώστε να αποτελεί έναν ασφαλή και
  ελκυστικό τρόπο μετακίνησης.
 2. Βέλτιστο σχεδιασμό δικτύων ποδηλατικών διαδρομών, ώστε να καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες των μετακινούμενων με έμφαση στη διασύνδεση σημείων προέλευσης – προορισμού, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, χώροι αναψυχής, σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.
 3. Βελτίωση των υποδομών που προορίζονται για χρήση από Ποδήλατα ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλες και όλους ανεξαρτήτου ηλικίας, σκοπού μετακίνησης και τύπου Ποδηλάτου.
 4. Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών στάθμευσης και φύλαξης στις περιοχές κατοικίας, στους χώρους εργασίας, σε κόμβους μετεπιβίβασης σε μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικότερα σε χώρους προσέλκυσης μετακινήσεων.
 5. Θέσπιση υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης Ποδηλάτων σε σταθμούς των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
 6. Επαρκή συντήρηση των υποδομών Ποδηλάτου και διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια και άνεση των ποδηλατιστών καθιστώντας το μέσο πιο ευχάριστο και ελκυστικό σε νέους χρήστες.
 7. Κανόνες και όροι για την πληροφοριακή σήμανση για το Ποδήλατο, μέσω της έκδοσης Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των ποδηλατιστών στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο οδών και ποδηλατοδρόμων.
νέος ποδηλατόδρομος στην Ελλάδα
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 8+2 πυλώνες

Ακολουθούν επιγραμματικά οι 8+2 πυλώνες για την αύξηση του μεριδίου της χρήσης ποδηλάτου.

 • Υποδομές φιλικές για το Ποδήλατο με σκοπό να αυξηθούν τα δίκτυα ποδηλατικών διαδρομών, αλλά και να θεσπιστούν υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων.
 • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των χρηστών Ποδηλάτου μέσω
  των κανόνων κυκλοφορίας για πιο δίκαιη και ασφαλή συνύπαρξη όλων των χρηστών στην οδό.
 • Το Ποδήλατο, κρίκος στην αλυσίδα της πολυτροπικότητας, για την
  ανεμπόδιστη μεταφορά του με τα δημόσια μεταφοράς, αλλά και τη
  διασφάλιση υποδομών φόρτισης του φιλικού μέσου σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς.
 • Ποδηλατικός τουρισμός, μοχλός για την οικονομική και βιώσιμη
  ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων δομών για τον
  συντονισμό και την προώθηση του ευρωπαϊκού ποδηλατικού δικτύου
  EuroVelo.
 • Ποδηλατώ στην εργασία, κίνητρα για εργαζόμενους & επιχειρήσεις,
  ώστε το Ποδήλατο να αντιμετωπιστεί ως ισότιμος τρόπος μεταφοράς για τη μετάβαση στην εργασία, αλλά και για την αξιοποίησή του στην αστική εφοδιαστική.
 • Αλλαγή Νοοτροπίας για το Ποδήλατο. Εκπαίδευση – Επικοινωνία για
  την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου και την ένταξή του ως ισότιμου μέσου μεταφοράς σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού: χωροταξίας και πολεοδομίας, ανάπτυξης συστημάτων μεταφορών.
 • Ποδηλατώ για την καλή υγεία. Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών
  του κλάδου υγείας για την προώθηση του ποδηλάτου ως σωματικής
  δραστηριότητας που βελτιώνει και ωφελεί την υγεία όλων των ηλικιακών ομάδων.
 • Χρηματοδότηση, απαραίτητος «τροχός» για την επιτυχία της
  πολιτικής,
  μέσω της δημιουργίας ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος
  χρηματοδότησης για τη στήριξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, δίνοντας προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δράσεων που εντάσσονται σε ΣΒΑΚ, αλλά και τη θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ιδιωτικό τομέα.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω πυλώνων δράσης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή για το Ποδήλατο, με σκοπό να συντονίσει το σύνολο των αρμόδιων φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης διασφαλίζοντας συλλογική συμμετοχή και ευρεία αποδοχή για την προώθηση του Ποδηλάτου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ποδήλατο, το οποίο θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, και στη συνέχεια θα θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία ως υποχρεωτική δέσμη μέτρων - δράσεων που θα κληθούν οι αρμόδιοι φορείς να υλοποιήσουν.

Ο πλήρης Οδηγός για το Ποδήλατο είναι διαθέσιμος εδώ.

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ