Τέλος η επικίνδυνη άσφαλτος στους μεγαλύτερους δρόμους της Αθήνας

dromoi athinas

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους της Αθήνας εφαρμόζει η Περιφέρειας Αττικής, προχωρώντας στην ολική αναβάθμιση και βελτίωση των μεγαλύτερων δρόμων της πρωτεύουσας.

Ήδη ξεκίνησε η προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση-ανακατασκευή οδοστρώματος, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιππίδου και Μεσογείων, Αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 10.585.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών να είναι η  13/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

δρόμος αθήνας μεσογείων
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση –ανακατασκευή τμημάτων της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιππίδου & Μεσογείων και η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που έχει καταγραφεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των οδηγών στους πλέον σημαντικούς και επιβαρυμένους άξονες της μελέτης. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:

- Συντήρηση, βελτίωση και ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος

- Συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης σήμανσης κατά μήκος των αξόνων (Αντικατάσταση φθαρμένων, τρακαρισμένων ή στρεβλωμένων πινακίδων ή καθαρισμός των πινακίδων από ρύπους αυτοκόλλητα ή σπρέι)

- Τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος καθώς και η επισκευή όπου απαιτείται.

Πινακιδες αθηνας

Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αφορούν την τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων επισκέψεως αγωγών αποχέτευσης λυμάτων ή όμβριων, που προκαλούν κινδύνους στην κυκλοφορία των οχημάτων, επιβάλλεται να γίνουν κυρίως επειδή είτε υποχώρησαν οι απολήξεις των φρεατίων είτε λόγω οποιασδήποτε άλλης αστοχίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, να επιλύσει κάθε αστοχία που χρήζει άμεσης επέμβασης και αφορά την αποκατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνων βλαβών ή άρση οιασδήποτε επικινδυνότητας του οδικού δικτύου, όπως:

- Ύπαρξη λάκκων ή παρόμοιων σημειακών βλαβών στο οδόστρωμα
- Συσσώρευση φερτών υλών στο οδόστρωμα
- Κατεστραμμένα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και μέσα σήμανσης ,τα οποία καταλαμβάνουν μέρος του οδοστρώματος.
- Καλύμματα φρεατίων που έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί

Όπως ορίζεται, τέλος, στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όσο θα εκτελούνται οι εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την ανάλογη κάθε φορά ισχύουσα μελέτη σήμανσης για την προστασία των διερχομένων οχημάτων, την οποία θα αναπροσαρμόζει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή κάθε φορά στις ανάγκες και ιδιομορφίες της οδού και την θέση των φρεατίων.

δρομος αθηνα

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ