Το επάγγελμα του μέλλοντος ήρθε στην Ελλάδα -Χιλιάδες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια

battery electric cars

Η μεγάλη ζήτηση που θα γνωρίσει ένα επάγγελμα έχει οδηγήσει ορισμένα ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης.

Αλματώδης είναι η αύξηση της δημοφιλίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, κάτι που αποτυπώνεται και στις πωλήσεις τους, οι οποίες τον Ιούλιο του 2023 ήταν αυξημένες κατά 62% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Οι πωλήσεις μηδενικών ρύπων αυτοκινήτων παίρνουν την ανιούσα και στη χώρα μας, με τους οδηγούς σιγά-σιγά να αποβάλουν τις όποιες επιφυλάξεις τους και εν τέλει να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα ηλεκτρικά ΙΧ.

Ο συνεχώς αυξανόμενος, ωστόσο, αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φέρνει στο προσκήνιο και κάποιες νέες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης επαγγελματιών που θα είναι σε θέση να τα συντηρούν και να τα επισκευάζουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μηχανικός ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Πρόκειται για τους τεχνίτες ηλεκτρικών οχημάτων, ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ως εκ τούτου δεν ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό, αλλά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γνωρίσει «έκρηξη», λόγω της τεράστιας ζήτησης που θα γνωρίσει.

Προγράμματα κατάρτισης τεχνιτών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

Η μεγάλη ανάγκη για τεχνίτες ηλεκτρικών οχημάτων έχει εντοπιστεί, μάλιστα, από κάποια ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ορισμένες κρατικές υπηρεσίες που ήδη υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης για τη λήψη των απαραίτητων και θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να επισκευάσουν και να συντηρήσουν ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ το νέο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτροκίνηση στην πράξη» της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), που σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ) απευθύνεται σε 70 ανέργους και εργαζόμενους της Δυτικής Μακεδονίας με προϋπηρεσία σε συμβατικά συνεργεία αυτοκινήτων, καθώς και σε σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μηχανικός ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Μέσω του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 62 ωρών που θα υλοποιηθεί σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ, στην Κοζάνη και τη Φλώρινα, οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να επισκευάζουν και να συντηρούν τα αυτοκίνητα με ηλεκτρομοτέρ και μπαταρίες υψηλής τάσης, τα οποία φέρουν σημαντικές διαφορές από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η υπουργική απόφαση που «άνοιξε» το δρόμο

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες o πρώην Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, υπέγραψε υπουργική απόφαση (Υ.Α. 151639/2023) μέσω της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος των κατηγοριών:

Μηχανοτεχνίτης, ηλεκτροτεχνίτης, διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων και τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων, προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης.

Ποιοι είναι οι τεχνίτες ηλεκτρικών οχημάτων

Τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης είναι οι τεχνίτες που αναλαμβάνουν την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας τους μέσα στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  1. «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1»: Ο τεχνίτης αυτής της κατηγορίας εργάζεται σε οχήματα υψηλής τάσης. Αναγνωρίζει ένα όχημα υψηλής τάσης, γνωρίζει τη γενική δομή του συστήματος υψηλής τάσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από τα συστήματα υψηλής τάσης. Εκτελεί εργασίες, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, που αφορούν τη βασική συντήρηση του οχήματος και δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης.
  2. «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2»: Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 γνωρίζει να διακόπτει και ελέγχει την τροφοδοσία της τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και να ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας, ανάλογα με τη βλάβη που η μπαταρία του οχήματος έχει υποστεί. Διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια για τον ίδιο, το όχημα και το συνεργείο.

Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 παραλαμβάνει από τον ιδιώτη το όχημα υψηλής τάσης, το ελέγχει ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 194135/2021 (Β’ 3407) κοινή υπουργική απόφαση.

Εφόσον το όχημα υψηλής τάσης κριθεί ασφαλές, ο τεχνίτης κατηγορίας 2 εκτελεί τις εργασίες επί του οχήματος υψηλής τάσης. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.

Μηχανικός ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ποια προσόντα πρέπει να έχουν

Για να αποκτήσουν ο τεχνίτης ηλεκτρικών οχημάτων άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β) να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μίας εκ των κάτωθι περιπτώσεων:

-Μηχανοτεχνίτη
-Ηλεκτροτεχνίτη
-Διπλωματούχου μηχανικού: Όσοι έχουν πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
-Τεχνολόγου μηχανικού: Όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανώτερων σχολών (σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) Να έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από τις εμπορικές αντιπροσωπείες οχημάτων υψηλής τάσης, στο πλαίσιο εσωτερικών ή εξωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διενέργεια ελέγχων, εργασιών και χειρισμών, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4β της υπ’ αρ. 194135/15.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3407)

δ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις που αφορούν τους τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2 όπως τους περιγράψαμε παραπάνω.

μηχανικός ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης κατηγοριών 1 και 2 χρησιμοποιούν, όπου απαιτείται, τον ειδικό εξοπλισμό, που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 29 του νόμου 4710/2020. Ήτοι Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει, πέραν των εργαλείων και μηχανημάτων που προβλέπονται στο π.δ. 78/1988, ειδικό εξοπλισμό για οχήματα υψηλής τάσης, προκειμένου οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα οχήματα αυτά να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

- Σε κάθε συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ως υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Αν το συνεργείο απασχολεί περισσότερους από έναν τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης στον χώρο του συνεργείου.

Σκοπός της εκπαίδευσης των τεχνιτών είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ