Αλλάζει «πρόσωπο» η Αθήνα: Επένδυση-μαμούθ για τη βελτίωση των δρόμων

Αθήνα δρόμοι έργα

Κάμερες στα φανάρια, σύγχρονες διαβάσεις, ανθεκτικές γέφυρες και νέα στηθαία ασφαλείας συνθέτουν το «παζλ» των μεγάλων έργων που βρίσκεται στην ατζέντα της Περιφέρειας Αττικής.

Ένα μεγάλο «κύμα» έργων που θα βελτιώσουν την ποιότητα των μετακινήσεων στους δρόμους, συνδράμοντας, ταυτόχρονα, καθοριστικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ετοιμάζει η Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για 6 διαγωνισμούς - συνολικού προϋπολογισμού περί τα 50 εκατ. ευρώ - που προκηρύχθηκαν από τις αρχές του τρέχοντος έτους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων. Από την αποκατάσταση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας έως την τοποθέτηση «έξυπνων» καμερών σε φανάρια.

Αθήνα κηφισός
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα στηθαία ασφαλείας
Προϋπολογισμός: 2.500.000 ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) και επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 3ου τμήματος Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολητικών Υποδομών (Δ.ΔΙ.Μ.Υ). Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων θα τοποθετηθούν:

Ε.Ε 1 ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Ε.Ε 2 ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ε.Ε 3 ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΗΒΑ
Ε.Ε 4 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ - ΣΟΥΝΙΟΥ
Ε.Ε 5 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Ε.Ε 6 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ
Ε.Ε 7 ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
Ε.Ε 8 ΑΝΙΣ. ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ - ΜΗΛΕΣΙ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
Ε.Ε 9 ΚΟΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΜ. ΤAΤΟΙΟΥ
Ε.Ε 10 (S.R.) ΠΑΘΕ ΛΑΜΙΑΣ
Ε.Ε 11 (S.R.) ΠΑΘΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

μπαριέρες ασφαλείας

Ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες επισκευής και αποκατάστασης (όπου απαιτείται) των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων, σταδιακή αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου και τοποθέτηση, σε θέσεις που δεν υπάρχουν, με νέα μεταλλικά στηθαία (Σ.Α.Ο.) και τσιμεντένια στηθαία τύπου JERSEY κατά ΕΝ-1317, άρση εμποδίων με σκοπό την εγκατάσταση Σ.Α.Ο. μεταλλικών η σκυροδέματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 20/02/2023 ώρα 10:00 π.μ.

Παρακολούθηση κατάστασης γεφυρών
Προϋπολογισμός: 4.397.580 ευρώ

Σκοπός της σύμβασης είναι η συστηματική παρακολούθηση της απόκρισης των επιλεγμένων γεφυρών υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας, η αξιολόγηση της δομικής τους τρωτότητας, ο καθορισμός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων διελεύσεων βαρέων οχημάτων, η εκτίμηση ενδεχομένων υποβαθμίσεων της δομικής υγείας τους (structural health deterioration) σε βάθος χρόνου και η έγκαιρη προειδοποίηση των αρμόδιων φορέων με χρήση συστημάτων νέας τεχνολογίας (state-of-the-art).

γέφυρα περιφέρεια αττικής

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα εγκατασταθούν συστήματα ενόργανης παρακολούθησης σε 22 γέφυρες, οι οποίες θα αποτελέσουν τους «κόμβους ελέγχου» για την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Η δημιουργία ενός δικτύου γεφυρών, οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες πρακτικές, θα συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αναβαθμίζοντας τον τομέα των υποδομών και ικανοποιώντας στην πράξη, τον κεντρικό - επιτελικό ρόλο της Περιφέρειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07/03/2023 και ώρα 11:00π.μ.

Νέα φώτα σε υπόγειες διαβάσεις οχημάτων
Προϋπολογισμός: 5.430.365 ευρώ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 1.362 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καθώς και η προμήθεια του περιγραφόμενου εξοπλισμού για τη διαχείριση και τον έλεγχο του οδοφωτισμού των 31 σηράγγων στον Π.Α.Ο.Δ., με αποξήλωση των υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού.

Όλος ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί (Φωτιστικά, Η/Υ, hardware, software, κλπ) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο και με έξοδα δικά του. Ο εξοπλισμός αυτός θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας μετά την εγκατάστασή του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08/03/2023 και ώρα 11:00π.μ.

Σύγχρονες μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις
Προϋπολογισμός:  5.644.660 ευρώ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση 100 απλών μη-σηματοδοτούμενων διαβάσεων της Περιφέρειας Αττικής σε πρότυπες που ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό των την ασφάλεια στους δρόμους, αποτρέποντας την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με θύματα πεζούς που προσπαθούν να διασχίσουν τον δρόμο.

διαβάσεις πεζών
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύστημα θα ενεργοποιείται ύστερα από ζήτηση πεζού. Μόλις δοθεί «εντολή» από τον πεζό,  συσκευές σήμανσης τύπου LED που είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλτο όσο και στο πεζοδρόμιο θα φωτίζουν την πεζοδιάβαση. Ταυτόχρονα θα ενεργοποιείται και ο LED φωτισμός στις κατακόρυφες πινακίδες σηματοδότησης, παρέχοντας μία ακόμα οπτική ειδοποίηση στους οδηγούς. -Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρότυπες διαβάσεις πεζών
Προϋπολογισμός: 13.692.580 ευρώ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και η μείωση των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της κατασκευής πρότυπων διαβάσεων.

Τα νέα φανάρια πεζών θα φέρουν στο κάτω μέρος, επί του πεζοδρομίου, φωτεινή πηγή LED ώστε να προβάλλεται στο έδαφος η κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη, βοηθώντας τους πεζούς να αντιληφθούν εγκαίρως ότι δεν μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο.

διάβαση πεζών
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα προσφέρει στους πεζούς μία επιπλέον οπτική προειδοποίηση (πέρα από το κόκκινο ανθρωπάκι στο φανάρι), και ειδικά σε όσους δεν κοιτάζουν ψηλά λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου, μιας και το κόκκινο φως θα αντανακλάται απευθείας στην οθόνη του smartphone.

Στα φανάρια θα απεικονίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος της κόκκινης ή πράσινης ένδειξης των σηματοδοτών πεζών, ενώ παράλληλα με τη διάβαση θα εγκατασταθούν LED στοιχεία που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να εντοπίζουν άμεσα όσους συμπολίτες τους προσπαθούν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. - Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Κάμερες στα φανάρια
Προϋπολογισμός: 14.382.750 ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 388 καμερών παρακολούθησης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, στα σημεία που – με βάση τα δελτία οδικών τροχαίων ατυχημάτων – συμβαίνουν συχνά σοβαρά ατυχήματα που αποτελούν συνέπεια παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη.

κάμερες στα φανάρια
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση 351 γαλβανισμένων ιστών με βραχίονα με τον κλωβό αγκύρωσης για την τοποθέτηση των καμερών, η εκπόνηση, εφαρμογή και λειτουργία λογισμικού διαχείρισης παραβάσεων, η συντήρηση και άρση βλαβών ασύρματης επικοινωνία συσκευής με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η συντήρηση και άρση βλαβών συσκευών και υπολογιστών. -Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ