Καινοτόμες μπαταρίες για ηλεκτρικά ΙΧ Made in Europe

charging100

Η Κομισιόν ενέκρινε επιδότηση-μαμούθ ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος για την έρευνα και ανάπτυξη συσσωρευτών στερεάς κατάστασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα γαλλικό μέτρο ενίσχυσης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ProLogium Technologies («ProLogium») στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας γενιάς μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα. Το μέτρο θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής «Πράσινης Συμφωνίας» και της στρατηγικής της ΕΕ για τις μπαταρίες.

«Αυτό το μέτρο ενίσχυσης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ δίνει τη δυνατότητα στη Γαλλία να υποστηρίξει το έργο έρευνας και ανάπτυξης της ProLogium για καινοτόμες μπαταρίες στερεάς κατάστασης για ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό το έργο θα συμβάλει επίσης στην προώθηση μιας καινοτόμου αλυσίδας αξίας μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη, περιορίζοντας παράλληλα πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού» δήλωσε η Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γαλλικό μέτρο

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή το σχέδιό της για τη στήριξη του έργου έρευνας και ανάπτυξης («R&D») της ProLogium Prometheus για μπαταρίες στερεάς κατάστασης («SSB») για ηλεκτρικά οχήματα. Η τεχνολογία SSB χρησιμοποιεί στερεό αντί για υγρό ηλεκτρολύτη για την ανάπτυξη μπαταριών που έχουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και είναι ασφαλέστερες για τους καταναλωτές από τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Σύμφωνα με το μέτρο, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης έως και 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα καλύψει το έργο έρευνας και ανάπτυξης μέχρι το τέλος του 2029.

Ως μέρος του έργου Prometheus, η ProLogium θα αναπτύξει SSB «πρώτης γενιάς» για να ξεπεράσει τους περιορισμούς των σημερινών μπαταριών ιόντων λιθίου, θα αναπτύξει μπαταρίες SSB «δεύτερης γενιάς» με ενισχυμένη ενεργειακή πυκνότητα και βιωσιμότητα, θα αναπτύξει τεχνικές ανακύκλωσης SSB και στρατηγικές ανακύκλωσης για διάφορα εξαρτήματα μπαταριών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των προτύπων για την ανακύκλωση SSB.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ProLogium έχει δεσμευτεί να μοιραστεί ενεργά την τεχνική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσω του έργου με τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που υπόκεινται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο διευκολύνει την ανάπτυξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης νέας γενιάς τεχνολογίας μπαταριών SSB για ηλεκτρικά οχήματα.

Η ενίσχυση έχει «κίνητρο», καθώς ο δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε τις επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για μπαταρίες στερεάς κατάστασης χωρίς τη δημόσια υποστήριξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτρο είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την προώθηση των σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, είναι ανάλογη, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης.

Το μέτρο διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις ότι περιορίζονται οι αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, εάν το έργο αποδειχθεί επιτυχές, δημιουργώντας επιπλέον καθαρά έσοδα, ο δικαιούχος θα επιστρέψει μέρος της ενίσχυσης που έλαβε στη Γαλλία στο πλαίσιο ενός μηχανισμού clawback. Τέλος, η ProLogium θα διαδώσει την τεχνική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσω του έργου.

Η βοήθεια επιφέρει θετικά αποτελέσματα που αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου στην ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ