Τι κάνω σε περίπτωση τροχαίου με αυτοκίνητο του Δημοσίου;

Troxaio atixima 1

Η συναναστροφή με το Ελληνικό Δημόσιο πολλές φορές δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πόσω μάλλον εάν χρειαστεί σε περίπτωση τροχαίου να σας αποζημιώσει για την ζημιά που σας έκανε με όχημα του.

Σε περίπτωση λοιπόν που βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση να εμπλακείτε σε ατύχημα που προκλήθηκε από όχημα του Δημοσίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Οργανισμό Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να λάβετε αποζημίωση. Η τελευταία ορίζεται από το πόρισμα της Ε.Δ.Ε., που έχει διενεργήσει λειτουργός ο οποίος έχει οριστεί με σχετική απόφαση και το ύψος της προκύπτει από την Έκθεση Εκτιμήσεως Ζημιών της Πραγματογνωμοσύνης.

Στα οχήματα του Δημοσίου, περιλαμβάνονται αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Ελληνικού Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος καθώς και τα οχήματα των Υπουργείων και Οργανισμών τα οποία φέρουν τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με την ένδειξη “ΚΥ”.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ενδεχόμενη εμπλοκή οδηγού οχήματος των παραπάνω κατηγοριών, η υπηρεσία στην οποία ανήκει το όχημα, οφείλει να αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του ατυχήματος, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων μερών και τις Εκθέσεις Πορίσματος και Πραγματογνωμοσύνης. Στην περίπτωση εμπλοκής οδηγού οχήματος με τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με ένδειξη “ΚΥ” η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται εξ ολοκλήρου από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως.

Troxaia atiximata 1

Για να εκκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων θα πρέπει ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) να πάει στην Υπηρεσία όπου βρίσκεται ο φάκελος του Δημόσιου Οχήματος για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, προσκομίζοντας ορισμένα δικαιολογητικά.

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να προσκομίσετε τιμολόγια/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με συνοδευτική αναλυτική περιγραφή εργασιών και ανταλλακτικών αποκαταστάσεως των ζημιών, τα οποία είναι πρωτότυπα είτε μηχανογραφημένα είτε χειρόγραφα. Σε περίπτωση που συμφώνως με την Έκθεση του Πραγματογνώμονος θεωρείται ασύμφορη η επισκευή του αυτοκινήτου, προσκομίζεται από την οικεία Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωση καταθέσεως των πινακίδων κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα προσωπικά σας αντικείμενα που έχουν υποστεί φθορά ή καταστράφηκαν από το τροχαίο, θα πρέπει να φέρετε τις αποδείξεις αγοράς ή επισκευής τους, αρκεί βέβαια να αναφέρεται η ύπαρξη και η φθορά ή η καταστροφή τους στο πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε.

Όπως είναι απολύτως λογικό, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εγγράφου πιστοποιήσεως ταυτοπροσωπίας και της άδειας οδήγησης (σε περίπτωση που ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης).

Troxaio atixima 2

Σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε εταιρία, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.. Από την άλλη, εάν υπάρξει σύγκρουση κρατικού οχήματος με σταθερό σημείο, θα χρειαστεί ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου για την αποζημίωση. Επιπλέον, θα χρειαστεί φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού όπου θα φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει το ύψος των 3.000 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση προς την Υπηρεσία για την έγκριση του ποσού που αναφέρεται στα παραστατικά που προσκομίζει και η υπόθεση παραπέμπεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Από την άλλη, εάν το ποσό αποζημιώσεως δεν υπερβαίνει το ύψος των 3.000 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος πέραν της αιτήσεως, συνυπογράφει και το Πρακτικό Εξώδικου Συμβιβασμού στο οποίο αναφέρεται το ολικό ποσό της καταβλητέας αποζημιώσεως και δηλώνει ότι αποδέχεται αυτό το ποσό σε πλήρη εξόφλησή του.

Ακόμα, σε περίπτωση συνυπαιτιότητας η αποζημίωση καταβάλλεται αναλόγως με το ποσοστό ευθύνης που αναλογεί στον καθένα από τους εμπλεκόμενους στο τροχαίο συμβάν.

Τέλος, έπειτα από τη διαδικασία εγκρίσεως μεταβιβάσεως πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, ακολουθεί η διαβίβαση προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου και κατόπιν, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών μετά την έκδοση αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Τμήμα Προϋπολογισμού της Δ/νσεως Οικονομικού και την εγγραφή των ποσών που έχουν εγκριθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και την διαδικτυακή ανάρτηση στη “Διαύγεια”, παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά με τους πλήρεις φακέλους των δικαιούχων και αφού προβεί στον έλεγχο και την εκκαθάριση μετά από τη θεώρηση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έπειτα από το αντίστοιχο Ένταλμα, πιστώνει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή καθενός ιδιοκτήτου ξεχωριστά, αναλόγως με το ποσοστό συνιδιοκτησίας).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ