Τέλος στη νοθεία και στο λαθρεμπόριο στα καύσιμα – Χρηματικές αμοιβές σε όσους δίνουν πληροφορίες

Βενζινάδικο

Χρηματικές αμοιβές σε όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη σημαντικών υποθέσεων λαθρεμπορίας προβλέπει – μεταξύ άλλων - το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την πάταξη των φαινομένων παραβατικότητας στον κλάδο των καυσίμων.

Εν μέσω της αλματώδους αύξησης στις τιμές των καυσίμων, που έχει ροκανίσει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, πολλοί επιτήδειοι επιχειρούν να «θησαυρίσουν» μέσω του λαθρεμπορίου, της διάθεσης νοθευμένων καυσίμων, αλλά και της επίσημης παράνομης πρακτικής αποκόμισης όφελους υπέρ του κανονικού.

Το carandmotor έχει ήδη αναδείξει τις ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα το συγκεκριμένο φαινόμενο, με θύματα τους καταναλωτές, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις συρρέουν στα συνεργεία ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο αυτοκίνητό τους λόγω νοθευμένου καυσίμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο το φαινόμενο της νοθείας, όσο και αυτά της αθέμιτης κερδοφορίας και του λαθρεμπορίου μόνο απαρατήρητο δεν περνά σε κυβερνητικό επίπεδο, όπως μαρτυράται και από την απολογιστική κυβερνητική σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και η ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε εκτενής αναφορά στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου και της αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά καυσίμων, ο οποίος υλοποιείται έχοντας ως βάση 3 κύριους άξονες:

1. Στρατηγικός σχεδιασμός και κεντρική επιχειρησιακή εποπτεία
2. Συστηματικές νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις
3. Ενδυνάμωση και συντονισμός της επιχειρησιακής δράσης

Χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση των ανωτέρω φαινομένων συνιστούν οι εφαρμοστικές αποφάσεις του νόμου 4758/2020, μέσω των οποίων θεσπίστηκε ολοκληρωμένο και αυστηρό σύστημα κυρώσεων, τέθηκαν στη διάθεση των διωκτικών αρχών σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου, και καθορίστηκαν κίνητρα για όσους παρέχουν πληροφορίες.

νοθεία στα καύσιμα χρηματικές αμοιβές
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρηματικά κίνητρα σε όσους αποκαλύπτουν υποθέσεις λαθρεμπορίας

Ειδικά για τον τομέα των καυσίμων, έχει ληφθεί μια σειρά ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων όπως η αυστηροποίηση των ποινών φυλάκισης, ενώ παρέχονται – μεταξύ άλλων – και χρηματικά κίνητρα σε όσους αποκαλύπτουν κάποια παράνομη δράση.

α) Ηλεκτρονικό μητρώο για την απογραφή όλων των δεξαμενών καυσίμων.

β) Υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών, πέραν των πρατηρίων υγρών καυσίμων, και σε φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων.

γ) Υποχρέωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα (σλέπια) και άλλα πλοία μεταφοράς ναυτιλιακού καυσίμου.

δ) Για τον περιορισμό της νοθείας, υποχρέωση φορολογικής σήμανσης (ιχνηθέτηση) των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των υγραερίων, με νέους μοριακούς ιχνηθέτες.

ε) Σφράγιση των βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων για τα οποία έχει δηλωθεί εξαγωγή, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά δεν θα διοχετευθούν στο εσωτερικό της χώρας.

στ) Αυστηρές κυρώσεις για τις παραβάσεις λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων, την καταδολίευση του συστήματος εισροών-εκροών και την αποθήκευση καυσίμων σε παράνομες δεξαμενές. Ειδικότερα:

i) αυστηροποιήθηκαν οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης για το αδίκημα της λαθρεμπορίας,

ii) προβλέφθηκε το μέτρο της προσωρινής σφράγισης, έως και 3 μήνες, των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εμπορίας καυσίμων και η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, για παραβάσεις νοθείας καυσίμων,

iii) θεσπίστηκαν αυστηρά πρόστιμα για τη μη εγκατάσταση καθώς και την καταδολίευση του συστήματος εισροών – εκροών, τη μη εγγραφή στο Μητρώο Δεξαμενών και τη μη εγκατάσταση GPS σε βυτιοφόρα και σλέπια,

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ζ) ορίστηκε πρόστιμο για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου,

η) προβλέφθηκαν χρηματικά και άλλα κίνητρα για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη σημαντικών υποθέσεων λαθρεμπορίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο γ. του άρθρου 23 (ν. 4758/2020), οι αμοιβές που δίνονται σε όσους αποκαλύπτουν σημαντικές υποθέσεις λαθρεμπορίας, μπορεί να είναι υλικές, χρηματικές ή άλλες. Αναφορικά με τις χρηματικές αμοιβές που καταβάλλονται αυτές είναι κατ’ αποκοπή ποσά ή και ποσοστιαίες, έως 20% επί των εισπραχθέντων πολλαπλών τελών ή του εκπλειστηριάσματος των κατασχεθέντων λαθραίων ειδών.

Οι καταναλωτές μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά αισχροκέρδειας, λαθρεμπορίου και νοθείας, καλώντας στο 1520, την τηλεφωνική γραμμή της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

νοθεία στα καύσιμα χρηματικές αμοιβές

Επιπροσθέτως, στην πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων συμβάλλει η δίωξη των εγκληματικών οργανώσεων, ο έλεγχος της παραβατικότητας, αλλά και η «ίαση» των διαπιστωμένων αδυναμιών που χαρακτήριζαν τα ελεγκτικά όργανα τα προηγούμενα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτελέσματα από τη δίωξη εγκληματικών οργανώσεων

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως και 30.4.2022, πραγματοποιήθηκαν από τις διωκτικές αρχές (Α.Α.Δ.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε., ΕΛ.ΑΣ.) 22 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 276.758 λίτρα υγρών καυσίμων, 4.200.000 κιλά υγραερίου και 10 βυτιοφόρα φορτηγά και απενεργοποιήθηκαν 79 Α.Φ.Μ. ανύπαρκτων ή αδρανών επιχειρήσεων εμπορίας χημικών διαλυτών.

Ενδεικτικό στοιχείο της προόδου που επιτεύχθηκε είναι ότι οι κατασχέσεις, από όλες τις διωκτικές αρχές, υγρών καυσίμων από 67.795 λίτρα το 2019 και 92.927 λίτρα το 2020, ανήλθαν σε 198.669 λίτρα το 2021 και 78.089 λίτρα ήδη κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022 (Στοιχεία ΣΕΚ, πίνακες 1 και 2).

Με βάση, επίσης, τα στοιχεία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) της ΑΑΔΕ, από 1.1.2021 έως και 30.4.2022, στον τομέα των καυσίμων έγιναν συνολικά από την Α.Α.Δ.Ε., την ΕΛ.ΑΣ. και το Σ.Δ.Ο.Ε. 19.282 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 1.868 παραβάσεις.

Επιπλέον, την ίδια χρονική περίοδο:

- τα κλιμάκια των Κέντρων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) έκαναν προληπτικούς ελέγχους με 6.471 δειγματοληψίες και επέβαλαν πρόστιμα αξίας 1.763.050 ευρώ,

- το Γενικό Χημείο του Κράτους διενήργησε 3.912 εργαστηριακές χημικές αναλύσεις, για όλες τις διωκτικές αρχές, από τις οποίες προέκυψαν 251 μη κανονικά δείγματα.

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ