Αποκάλυψη: Πού καταλήγουν τελικά τα χρησιμοποιημένα λάδια οχημάτων;

caroils100000

Το Carandmotor.gr αποκαλύπτει που και από ποιους χρησιμοποιούνται τα επικίνδυνα απόβλητα.

Τα συνεργεία οχημάτων, τα λιπαντήρια, τα πλυντήρια είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία να υποβάλλουν κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. Μάλιστα επιβαρύνονται και με 0,02 ευρώ το κιλό (λίτρο) σε κάθε παραγγελία λαδιών που πραγματοποιούν τα οποία αφορούν στην περισυλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

Η έκθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα στην νοµοθεσία δικαιολογητικά, και να διατηρείται στον φάκελο της εν θέµατι εγκατάστασης που διατηρεί η Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία και δεν υφίσταται η έκθεση Αποβλήτων, θεωρείται ότι οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας δεν είναι σε ισχύ, συνεπώς, συνάγεται η µη σύννομη λειτουργία της δραστηριότητας. Ως εκ τούτου οι Αρχές θα πρέπει να ακολουθήσουν στην περίπτωση αυτή την διαδικασία ενηµέρωσης του εκµεταλλευτή µέσω της έγγραφης κλήσης απόψεων, και της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσημα δίκτυα και εταιρείες οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις με φορείς διαχείρισης αποβλήτων αλλά όπως αποδεικνύεται τα επικίνδυνα και τοξικά υλικά αντί να ανακυκλώνονται οδηγούνται σε άλλες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr κάποια από τις εταιρείες περισυλλογής κυρίως των χρησιμοποιημένων λιπαντικών από οχήματα έχει να εμφανιστεί στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου εδώ και ένα χρόνο ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Το θέμα όμως έχει λάβει άλλες ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθώς τα χρησιμοποιημένα λάδια των οχημάτων αποτελούν μια δωρεάν πρώτη ύλη καύσης για… θερμοκήπια! Μάλιστα πολλοί ιδιοκτήτες θερμοκηπίων μετά την μεγάλη άνοδο των τιμών που καταγράφηκε στα καύσιμα αλλά και στην ενέργεια έχουν κάνει μυστικές συμφωνίες με συνεργεία αυτοκινήτων, δίκυκλων αλλά και φορτηγών ώστε να πηγαίνουν και να αντλούν τα χρησιμοποιημένα λάδια από τις δεξαμενές τους και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη για τους καυστήρες θέρμανσης που πρέπει να λειτουργούν ώστε να διατηρούν μια υψηλή θερμοκρασία εντός των θερμοκηπίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια όλη αυτή η καύση προκαλεί πολύ μεγάλη ρύπανση της ατμόσφαιρας καθώς εκλύονται επικίνδυνα αέρια και εκπομπές ρύπων.

Το θέμα υπάρχει ήδη έντονα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου ενώ σε μικρότερο βαθμό υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Αντίθετα η κατάσταση καταγράφεται καλύτερη στην ανακύκλωση των μπαταριών αλλά και των ελαστικών όπου οι ιδιοκτήτες συνεργείων, ηλεκτρολογείων για τους συσσωρευτές λαμβάνουν και κάποια χρήματα ενώ αντίθετα για τα ελαστικά η παράδοση γίνεται χωρίς όφελος.

Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα οι καυστήρες σε κάποια θερμοκήπια καταναλώνουν χρησιμοποιημένα λάδια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε  με 587 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 33 αποχές, την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στους ευρωπαϊκούς στόχους για μια κυκλική οικονομία και μηδενική ρύπανση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κανόνες για την εξαγωγή αποβλήτων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες θα γίνουν αυστηρότεροι συνολικά, ενώ οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα απαγορευτούν εντός δυόμισι ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και οι εξαγωγές προς χώρες του ΟΟΣΑ θα υπόκεινται σε αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Εντός της ΕΕ, η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων θα ψηφιοποιηθεί μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της διαφάνειας. Η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αποκομιδή σε άλλη χώρα της ΕΕ θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης τη σύσταση μιας εκτελεστικής επιτροπής για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών.

Η εισηγήτρια Pernille Weiss (ΕΛΚ, Δανία) δήλωσε: «Οι νέοι κανόνες θα δώσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι γίνεται κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων τους, ανεξάρτητα από τον τόπο αποστολής τους. Η ΕΕ θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τα πλαστικά της απόβλητα απαγορεύοντας τις εξαγωγές τους σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Τα απόβλητα αποτελούν πόρο όταν τα διαχειριζόμαστε σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ