Ποιος ελληνικός εισαγωγικός όμιλος σημείωσε άνοδο κερδών και τζίρου;

Χρήματα αυτοκίνητο

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2022 ανήλθαν σε 423,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,2%.

Σημαντική άνοδο του τζίρου αλλά και των κερδών σημείωσε ο όμιλος Σφακιανάκη σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 2022, ωστόσο η άνοδος των επιτοκίων φαίνεται ότι αποτέλεσε πλήγμα για τον όμιλο όπως επίσης και για σχεδόν όλες τις εισαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας το 2022 ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 10,5% σε σχέση με τις πωλήσεις των 317,6 εκατ. ευρώ του 2021. Οι πωλήσεις της Εταιρείας επηρεάστηκαν κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Suzuki και λιανικής καθώς και των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτέλεσμα της αύξησης της αγοράς αυτοκίνητου και της σημαντικής αύξησης του τουρισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2022 ανήλθαν σε 423,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με τις πωλήσεις των 391,2 εκατ. ευρώ του 2021. Οι πωλήσεις του Ομίλου επηρεάστηκαν κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων των κλάδων της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα του κλάδου Suzuki και λιανικής καθώς και των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του τουρισμού, καθώς και των θυγατρικών Ergotrak και MIRKAT OOD.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA, όπως υπολογίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων) για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 48,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο αυξημένα κατά 18,8%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA, όπως υπολογίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 60,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο αυξημένα κατά 11,6%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρεία για το 2022 παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 12,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το 2021 (38,6%) ενώ η κερδοφορία το Ομίλου διαμορφώθηκε στα 12,2 εκατ. ευρώ που είναι στα ίδια επίπεδα με το 2021.

Η αγορά του αυτοκινήτου το 2022 παρουσίασε αύξηση με τις συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων να διαμορφώνονται σε 105.283 μονάδες σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,3% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις του προηγούμενου έτους οι οποίες ανήλθαν σε 100.911 μονάδες.

Οι ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων Suzuki το 2022 ανήλθαν σε 4.415 μονάδες (έναντι 4.850 το 2021) καταγράφοντας πτώση 8,9% και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 4,2% κατατάσσοντας τον Όμιλο στην 11η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Σημειώνουμε ότι το 2022 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με την παραγωγή αυτοκινήτων από τα εργοστάσια της Suzuki καθώς το 2021 το μερίδιο της Suzuki ήταν 4,8% κατατάσσοντας τον Όμιλο στην 7η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μερίδιο αγοράς του κλάδου λιανικής στα επιβατικά αυτοκίνητα το 2022 διαμορφώθηκε σε 8,9% (2021: 8,4%).

Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσικλετών το 2022 ανήλθαν σε 55.672 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 24,8% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις του προηγουμένου έτους οι οποίες ανήλθαν σε 44.605 μονάδες. Η Suzuki το 2022 πραγματοποίησε 384 ταξινομήσεις μοτοσικλετών οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 1%.

Εισαγωγή και Εμπορία Αυτοκινήτων και Παροχή Υπηρεσιών After Sales

Κατά το έτος 2022 η δραστηριότητα Εισαγωγής Αυτοκινήτων Suzuki επηρεάστηκε σημαντικά από τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην παραγωγική αλυσίδα, λόγω έλλειψης πρώτων υλών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόσκαιρη μείωση για το 2022 του μεριδίου αγοράς της Suzuki. Το 2023 όμως τα προβλήματα αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά γεγονός που έχει οδηγήσει σε σταδιακή επανάκαμψη της δραστηριότητας της Suzuki.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ότι αφορά το 2023 το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς αυτοκίνητου είναι ότι συνεχίζονται μεν οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και παράδοση αυτοκινήτων με μια τάση όμως αποκατάστασης των καθυστερήσεων και ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να έχει την μικρότερη δυνατή επίπτωση.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και το ρευστό χρηματοοικονομικό περιβάλλον η Διοίκηση του Ομίλου επενδύει καθημερινά σε νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση του προσωπικού της αξιολογώντας και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην αγορά από την ηλεκτροκίνηση, ενώ εντατικοποιούνται οι προσπάθειες με βάση τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην δραστηριότητα για Παροχή Υπηρεσιών μετά την Πώληση (After Sales) και στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Μακροχρόνιες και Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το 2022 ο κλάδος των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων επηρεάστηκε από μια σειρά παραγόντων όπως προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των αυτοκινήτων, ενεργειακό κόστος που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους συντήρησης των αυτοκίνητων, αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους, αύξηση λιανικών τιμών αυτοκίνητων και των ασφάλιστρων. Παρόλα αυτά ο κλάδος σημείωσε μικρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε σχέση με το 2021, ενώ συνεχίστηκε για μια ακόμα χρονιά η εξέλιξη σε νέα προγράμματα και νέες τεχνολογίες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της θυγατρικής εταιρείας Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο της διαρκούς αύξησης της αγοράς των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων. Η πρόκληση για τον κλάδο μακροχρόνιων μισθώσεων το 2023 είναι το πως θα εξελιχθούν μέχρι τέλος του έτους οι ανωτέρω καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυτοκινήτων που φαίνεται να έχουν μερική τάση αποκατάστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ότι αφορά τον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων το 2022 παρουσιάστηκε αύξηση ως αποτέλεσμα της αύξησης των τουριστικών αφίξεων. Η Διοίκηση του Ομίλου κατάφερε να μετατρέψει την μετά Covid-19 περίοδο από πρόκληση σε ευκαιρία λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και παράλληλα την καλύτερη διαχείριση του στόλου της με επίκεντρο στο στρατηγικό σχεδιασμό αγοράς νέων αυτοκινήτων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, εκμεταλλευομένη παράλληλα την αύξηση στη μέση τιμή ενοικίασης αυτοκίνητων.

Οι ανωτέρω ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα το 2022 να κινηθεί ανοδικά η δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων σε σχέση με το 2021.

Με βάση την θετική πορεία του κλάδου τους πρώτους μήνες του 2023 και εκτιμώντας ότι η θετική αυτή πορεία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αφ’ ενός θα είναι μια βελτιωμένη χρονιά για τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων αφ’ ετέρου όμως θα είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις λόγω των ευμετάβλητων παραγόντων και κυρίως το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό που ενδέχεται να επηρεάζουν κατά περιόδους τις μετακινήσεις του πληθυσμού και επομένως τον τουρισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δραστηριότητα θυγατρικών

Oι θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, Ergotrak, SFAKIANAKIS INSURANCE S.A. και SFAKIANAKIS S.E. EUROPE RENTALS, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και κατάφεραν να αυξήσουν τις πωλήσεις και την λειτουργική τους κερδοφορία το 2022.

Την ίδια ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου MIRKAT OOD και MIRKAT DOOEL SKOPJE που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την εξέλιξη των ανωτέρω παραγόντων όπως επίσης και την εξέλιξη στην παράδοση αυτοκινήτων και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση της ρευστότητας, λαμβάνοντας παράλληλα εκείνες τις επενδυτικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ο Όμιλος διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα για τη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης και παράλληλα επιχειρεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας του, όπως αναφέρεται και ανωτέρω στην παράγραφο σχετικά με τις δράσεις της Διοίκησης.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις ταμειακές ροές του προϋπολογισμού, όπως επίσης και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το ορατό μέλλον βάσει των νέων συνθηκών της αγοράς, συνέταξε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι ο Όμιλος θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν ομαλά οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιούλιο του 2022 η θυγατρική εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. προχώρησε σε πληρωμή ποσού 0,5 εκατ. ευρώ από το συναφθέν Ομολογιακό Δάνειο.

Τον Αύγουστο του 2022 ιδρύθηκε η εταιρεία Executive Lease Ltd στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 49,0% και έμμεσα 69,4%. Η Executive Lease Ltd δραστηριοποιείται στην μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων στην Κύπρο.

Τι συμβαίνει με τα δάνεια του ομίλου

Την 25η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε πώληση των δανείων του Ομίλου που κατείχε ο Ομολογιούχος Alpha Bank στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “SATURN FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, συνδεμένη εταιρεία της Fortress Credit Corp.

Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκε πώληση και των δανείων της θυγατρικής εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που κατείχαν οι Ομολογιούχοι Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank/(Do Value), αντίστοιχα, στην ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι τα Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια του Ομίλου είναι πλήρως εξυπηρετούμενα και η μεταβίβαση των δανείων από τις τράπεζες στην συνδεμένη εταιρεία της Fortress Credit Corp. έγινε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των Ελληνικών Τραπεζών για βελτίωση των δεικτών ρευστότητάς τους και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και τα στρατηγικά πλάνα της Διοίκησης για ανάπτυξή του καθώς αφορά μόνο σε αλλαγή των Ομολογιούχων.

Η Εταιρεία τον Απρίλιο του 2023 άνοιξε 2 νέα υποκαταστήματα/σταθμούς βραχυχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ζάκυνθο και στην Κω.

Tην 25.07.2023 η θυγατρική εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. προχώρησε σε αίτημα παράτασης της διάρκειας του δανείου προς τους Ομολογιούχους για 3 έτη με νέα λήξη τον Ιούλιο 2026. Το ανωτέρω αίτημα έγινε δεκτό από τους Ομολογιούχους εντός του Ιουλίου του 2023.

Παράλληλα η ανωτέρω θυγατρική έκανε αίτημα για τη μη τήρηση των δεικτών του Ομολογιακού δανείου με ισχύ την 31.12.2022. Και το ανωτέρω αίτημα έγινε δεκτό από τους ομολογιούχους.

Η Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματός της προς τις πιστώτριες τράπεζες έλαβε έγκριση για μετάθεση της αρχικής λήξης του Ομολογιακού Δανείου από την 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 27 Δεκεμβρίου 2023 με παράλληλη μεταφορά και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παράταση της λήξης.

Σημειώνεται ότι με την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων βάσει των συμβατικών όρων της δανειακής σύμβασης υπάρχει υποχρεωτική τριετής παράταση του δανείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2022 που να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από τις εμπορικές του απαιτήσεις (λιανικές-χονδρικές πωλήσεις, βραχυχρόνιες-μακροχρόνιες μισθώσεις) καθώς α) η πλειονότητα τους πραγματοποιείται μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, με μετρητά ή με καταναλωτικά δάνεια από τα αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και β) η πολιτική του Ομίλου περιλαμβάνει την εξασφάλιση των απαιτήσεων του με την λήψη εγγυητικών επιστολών ή/και προσημειώσεων, τον έλεγχο φερεγγυότητας / πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών του και την ενεργή προσαρμογή των πιστώσεων με βάση την τρέχουσα συναλλακτική συμπεριφορά κάθε πελάτη.

Επιβάρυνση 5,5 εκατ. ευρώ

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν συνάψει ομολογιακά δάνεια, οι συμβάσεις των οποίων προβλέπουν προκαθορισμένα περιθώρια μέχρι το 2026 καθώς και 9uribor 6μηνου. Η οποιαδήποτε μεταβολή στο επιτόκιο Euribor θα επηρεάσει ανάλογα τα χρηματοοικονομικά κόστη των εταιρειών του Ομίλου.

Εντός της χρήσης 2022, λόγω της αύξησης των επιτοκίων και με βάση και όσα ορίζει το ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”, η Εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή των αποτελεσματικών επιτοκίων βάσει των forward euribor και προέκυψε επιβάρυνση ποσού 5,5 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχής παρακολούθηση

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας υπάρχει παρακολούθηση των απαιτήσεων από πελάτες με εντατικοποίηση είσπραξης των οφειλόμενων ποσών και τήρηση της πιστωτικής πολιτικής και έλεγχο των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση.

Ο κίνδυνος ύπαρξης χαμηλής ρευστότητας για τις εταιρείες του Ομίλου είναι ελεγχόμενος. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει θέσει υπό αυστηρό έλεγχο τα έξοδα, το ύψος των αποθεμάτων και τις επενδύσεις. Επίσης, η ευνοϊκή αναδιάρθρωση των όρων πληρωμής του υφιστάμενου δανεισμού επιδρά θετικά στη ρευστότητα του Ομίλου.

Εποχικότητα στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις του τομέα των βραχυχρόνιων εκμισθώσεων αυτοκινήτων (Rent a Car), που πραγματοποιεί η Εταιρεία χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα ειδικά στην Ελληνική αγορά, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική κίνηση και τις αφίξεις τουριστών, αφού απευθύνονται κατά βάση σε αλλοδαπούς επισκέπτες που επισκέπτονται τις χώρες δραστηριοποίησης της Εταιρείας κατά τους θερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά, στην Ελληνική αγορά το 58,5% περίπου των συνολικών εσόδων των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων της Εταιρείας πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βραχυχρόνιες μισθώσεις να είναι ευάλωτες σε γεγονότα που επηρεάζουν τον τουριστικό κλάδο, ειδικότερα εφόσον συμβούν στην αρχή της τουριστικής περιόδου. Περαιτέρω, η Εταιρεία ανανεώνει ή επεκτείνει το στόλο οχημάτων της βάσει της εκτιμώμενης ζήτησης και ειδικότερα της εποχικής ζήτησης, χρηματοδοτώντας την ανανέωση του στόλου της με ίδια και ξένα κεφάλαια.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ