Σε ποιον ελληνικό όμιλο ο τζίρος ξεπέρασε τα 762 εκατ. ευρώ;

Χρήματα αυτοκίνητο

Το 55% του κύκλου εργασιών προήλθε από την πώληση καινούριων αυτοκινήτων και το υπόλοιπο 45% από τις μισθώσεις οχημάτων και πώλησης μεταχειρισμένων ΙΧ.

Νέα αύξηση 34,1% σημείωσε ο τζίρος του ομίλου Autohellas στο 9μηνο ο οποίος ξεπέρασε τα 762 εκατ. ευρώ έναντι 568 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Μάλιστα ο στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 57.000 αυτοκίνητα, με 11.600 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Ο τζίρος από την εμπορία καινούριων αυτοκινήτων Hyundai, Kia, Seat και Cupra ξεπέρασε τα 419 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 30,3% ενώ ο κύκλος εργασιών από τις μισθώσεις αυτοκινήτων σημείωσε πολύ χαμηλότερο ποσοστό ανόδου 6,1% με τα έσοδα να ανέρχονται σε 207 εκατ. ευρώ έναντι 195 εκατ. ευρώ. Πάντως όπως επισημαίνεται η κερδοφορία στις μισθώσεις αυτοκινήτων ενισχύθηκε από τις πωλήσεις των μεταχειρισμένων εταιρικών αυτοκινήτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 214,2 εκατ ευρώ αυξημένα κατά 20,2%, τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 116,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 71,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%, επηρεαζόμενα από τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω ανόδου των επιτοκίων.

Κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2023, το εποχικά ισχυρότερο κάθε έτους, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 31,5% και διαμορφώθηκε στα 285,6 εκατ. ευρώ έναντι 217,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα Λειτουργικά Κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 60,4 εκατ. ευρώ, τα  Κέρδη προ φόρων (EBT) άγγιξαν τα 54,9 εκατ. ευρώ ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν αύξηση 3,2% και διαμορφώθηκαν στα 43,5 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιδόσεις του εννεαμήνου 2023, με την προσθήκη πλέον και της δραστηριότητας στην Πορτογαλία που ενοποιείται πλήρως, καταγράφουν για τρίτη συνεχή χρονιά νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε λειτουργική και τελική κερδοφορία μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2022 αλλά και 2021. Η δραστηριότητα εισαγωγής και διανομής των Fiat/Jeep/Alfa Romeo στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από τον Μάιο 2023, ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης λόγω κοινού ελέγχου με τη Samelet.

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική αύξηση στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT/CUPRA), συνεισφέροντας συνολικά 419,3 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών με αύξηση 30,3%, συμβάλλοντας περαιτέρω στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου. Το αθροιστικό μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι Hyundai, KIA, SEAT/CUPRA σε πωλήσεις ιδιωτών για το εννεάμηνο του 2023, διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι μάρκες της FCA Greece στην Ελληνική αγορά, το αθροιστικό μερίδιο του Ομίλου ξεπερνά το 25% στις πωλήσεις ιδιωτών και το 20% στις συνολικές πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς εταιρείες).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2023, αποτελεί η αυξανόμενη και βελτιωμένη ισορροπία στη συνεισφορά των 3 κλάδων δραστηριότητας, και συγκεκριμένα των Μισθώσεων αυτοκινήτων Ελλάδα, Εμπορία αυτοκινήτων Ελλάδα και Μισθώσεις αυτοκινήτων Εξωτερικού.

Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο εννεάμηνο του 2023 κατά 6,1%, αγγίζοντας τα 207,3 εκατ. ευρώ από 195,5 εκατ. ευρώ το 2022. Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση έχουν οι μακροχρόνιες μισθώσεις και κυρίως η αποτελεσματική διάθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στόλου (με σημαντική επίδραση και σε επίπεδο κερδοφορίας).

Ο Κύκλος Εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων έφθασε συνολικά σε επίπεδο εννεαμήνου τα 135,9 εκατ. ευρώ από 51,3 εκατ. ευρώ το 2022. Η νέα δραστηριότητα της Hertz στην Πορτογαλία, που εξαγοράστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2022, συνεισέφερε τα 78 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 193,9 εκατ. ευρώ της αύξησης Κύκλου Εργασιών του Ομίλου, με θετική επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα Κερδών προ Φόρων (EBT), αφού ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις και συνεπώς παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας του στους καλοκαιρινούς μήνες. Οι υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου σε Βαλκάνια και Κύπρο κατέγραψαν οργανική αύξηση 12,8%.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ