Αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα: Πότε είσαι παράνομος - Ποια τα πρόστιμα

αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες

Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Τι ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις και ποιοι κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα; 

Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε να κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας μας αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, τα οποία δεν ανήκουν σε τουρίστες που έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Και στις δύο περιπτώσεις η κυκλοφορία αυτών των οχημάτων από τους ιδιοκτήτες τους και όχι μόνο είναι προσωρινή, για συγκεκριμένο δηλαδή χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιος επιτρέπεται να οδηγεί αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες

Σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισάγουν και να χρησιμοποιούν στη χώρα μας αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • Η συνήθης κατοικία του προσώπου -με διαμονή τουλάχιστον 185 ημέρες το χρόνο- θα πρέπει να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας με το προσωπικό τους αυτοκίνητο.
 • Η παρουσία του προσώπου στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι προσωρινή.
 • Το όχημα που φέρνει αυτό το πρόσωπο στη χώρα μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρκεια παραμονής και χρησιμοποίησης του οχήματος στη χώρα έχει οριστεί στους έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δώδεκα μήνες. Σε έκτακτες περιστάσεις τα αρμόδια τελωνεία μπορούν κατά την κρίση τους να χορηγήσουν επί πλέον παράταση μέχρι 15 ημέρες.

πινακίδες βουλγαρίας

Τι γίνεται μετά το εξάμηνο;

Στην περίπτωση που το επιβατικό όχημα με ξένες πινακίδες, το οποίο έχει εισαχθεί προσωρινά στη χώρα από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που δεν εργάζονται στην Ελλάδα, δεν βγει εκτός της χώρας μας, με τη λήξη του εξαμήνου τότε αυτό το όχημα πρέπει να ακινητοποιηθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμείνει ακινητοποιημένο το λιγότερο 6 μήνες και το ανώτερο 24 μήνες.

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα, πρέπει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του οχήματος να αποδεικνύει ότι είχε τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, δηλαδή ότι παρέμεινε ο δικαιούχος στο εξωτερικό επί 185 ημέρες τουλάχιστον μετά τη σφράγιση του οχήματος. Στην περίπτωση μάλιστα που περάσουν 24 μήνες από την ακινητοποίηση του οχήματος τότε αυτό κηρύσσεται αζήτητο, ενώ αν το όχημα αποσφραγιστεί πριν από τους 24 μήνες και έχει δικαίωμα κυκλοφορίας μπορεί να το κυκλοφορήσει εκ νέου για 6 μήνες έχοντας καταβάλλει ωστόσο τα τέλη κυκλοφορίας για όλο αυτό το διάστημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι μπορούν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι μήνες το δωδεκάμηνο μπορούν επίσης να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Αυτό ισχύει για:

 • Έλληνες υπηκόους, κατοίκους Ελλάδας που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, τουλάχιστον (6) μήνες το δωδεκάμηνο.
 • Τα πρόσωπα των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετοικήσει στην Ελλάδα, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό μετά τη μετοίκηση των συζύγων τους.
 • Αλλοδαπούς (αλλοδαπές) που είναι παντρεμένοι με Έλληνες (Ελληνίδες) μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον και μετά το γάμο τους εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό.

Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης χορηγείται στην παραπάνω κατηγορία για αυτοκίνητα για διάστημα 6 μηνών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας, εφόσον φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς και είναι ιδιωτικής χρήσης. Και σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να παρατείνει το διάστημα της χρησιμοποίησης κατά 15 ημέρες, σε έκτακτη περίσταση. Δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής και χρησιμοποίησης αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες στη χώρα μας έχουν και Έλληνες φοιτητές υπήκοοι που σπουδάζουν στο εξωτερικό σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για διάστημα ανάλογο με εκείνο των σπουδών τους. Οι Έλληνες φοιτητές με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που σπουδάζουν στο εξωτερικό το μεγαλύτερο μέρος τους έτους έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο που έφεραν μαζί τους για τρεις μήνες ανά έτος.

Ksenes pinakides ellada 3
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης, το διάστημα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο τους είναι τέσσερις μήνες από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.

Οι αλλοδαποί που έρχονται στην Ελλάδα για προσωρινή εργασία και έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όχημα τους για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.

Σε ειδική κατηγορία υπάγονται οι Έλληνες διπλωματικοί, προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα, καθώς έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όχημα που έφεραν στη χώρα για διάστημα έως πέντε χρόνια. Η πενταετής διάρκεια παρατείνεται για ολόκληρο το διάστημα παραμονής των υπαλλήλων στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας, με τον όρο ότι η παραμονή τους στην Κεντρική υπηρεσία, δεν οφείλεται σε αίτημά τους, αλλά σε υπηρεσιακές ανάγκες.

Στα πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα, το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα ενός μήνα με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος.

Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας για έξι μήνες.

Τι ισχύει για αυτοκίνητα που ανήκουν σε ξένες εταιρείες

Σε πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Έ. και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη χρησιμοποίηση του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παραπάνω ισχύει εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου με την εταιρεία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή, με το εταιρικό όχημα να χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του έτους εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, θα πρέπει η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, ενώ θα πρέπει να καλύπτεται και ασφαλιστικά στην Ελλάδα.

Τα οχήματα που μπορούν να πάρουν προσωρινή άδεια χρήσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στη χώρα με ξένες πινακίδες είναι τα IX επιβατικά που έχουν έως και 9 θέσεις, περιλαμβανομένου και του οδηγού ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με τα ρυμουλκούμενα τους. Επιτρέπονται επίσης μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, τα αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσης αλλά και τα... άλογα ιππασίας.

Ksenes pinakides ellada 4
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι χρειάζεται για να φέρω αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες

Για να μπορέσει να εισέλθει ένα επιβατικό όχημα στη χώρα για προσωρινή χρήση θα πρέπει να φέρει επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής σειράς της χώρας που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η χώρα στην οποία έχει καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένο.

Να σημειωθεί ότι εάν κατά την είσοδό του στη χώρα το όχημα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιώ αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες

Τα αυτοκίνητα που έρχονται στη χώρα μας με ξένες πινακίδες δεν επιτρέπεται από το νόμο να μεταβιβαστούν, να νοικιαστούν, να χρησιμοποιηθούν ως αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου ή να χρησιμοποιούνται ως μέσα μεταφοράς από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Τα πρόστιμα φωτιά για τους παραβάτες

Στην περίπτωση που το όχημα δεν βγει από τη χώρα εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει πρόστιμο ανάλογα με τον κυβισμό, το οποίο αυξάνεται με την ημέρα. Ειδικότερα:

 • 5 ευρώ μέχρι 900 κυβικά εκατοστά
 • 6 ευρώ για 901-1.200 κ.εκ.
 • 7,50 ευρώ για 1.201-1.600 κ.εκ.
 • 10 ευρώ για 1.601-1.800 κ.εκ.
 • 12,50 ευρώ για 1.801-2000 κ.εκ.
 • 15 ευρώ για 2.001-2.500 κ.εκ.
 • 20 ευρώ για 2.501-3.000 κ.εκ.
 • 22,50 ευρώ για 3.001-4.000κ.ε.
 • 25 ευρώ για 4.001 κ.εκ. και πάνω

Για μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού το πρόστιμο είναι 5 ευρώ για κάθε μέρα, ενώ για τα οχήματα με ληγμένες πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Για επιβατικό όχημα που έχει τεθεί εμπρόθεσμα σε τελωνειακή ακινητοποίηση και μεταγενέστερα λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής - επαναποστολής του, δεν οφείλονται πρόστιμα. Με την λήξη όμως της προθεσμίας επανεξαγωγής - επαναποστολής κηρύσσονται αζήτητα και στη συνέχεια περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης οχημάτων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης επιβάλλεται πρόστιμο 900 ευρώ.

Σε περίπτωση οδήγησης κοινοτικού οχήματος, που τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, από μη δικαιούχο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Διαφορετικά επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο, ανάλογα με το κυβισμό του οχήματος, το οποίο έχει ως εξής:

Για επιβατικά οχήματα:

 • 2.500 ευρώ μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά,
 • 3.000 ευρώ από 1.401-1600κ.ε.,
 • 5.000 ευρώ από 1.601-2000κ.ε.,
 • 8.000 ευρώ από 2.001-3000κ.ε.,
 • 10.000 ευρώ από 3.001 κ.εκ. και πάνω

Για μοτοσικλέτες:

 • 300 ευρώ μέχρι 500 κ.εκ.,
 • 400 ευρώ από 501-750 κ.εκ.,
 • 700 ευρώ από 751-1.000 κ.εκ.,
 • 1.000 ευρώ από 1001 κ.εκ. και πάνω.

Για μη κοινοτικό όχημα, η οδήγηση από μη δικαιούχο επιφέρει πρόστιμο 733 ευρώ αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου αυτού, ήτοι 1.466 ευρώ.

Ksenes pinakides ellada 5

Ποιοι μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες εκτός του “βασικού” οδηγού

Οχήματα με ξένες πινακίδες επιτρέπεται να οδηγούνται και από άλλα πρόσωπα εκτός του δικαιούχου, ύστερα από έγκριση του τελωνείου και εφόσον τα αυτά έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης μεταφορικών μέσων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει και ο δικαιούχος που εισήγαγε στο όνομά του το μεταφορικό μέσο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να δοθεί η έγκριση του τελωνείου, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα τρίτα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του και τα τρίτα πρόσωπα πρέπει να παρουσιαστούν στο τελωνείο και να αποδείξουν ότι έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα με το δικαιούχο.

Δεν απαιτείται έγκριση του τελωνείου για την οδήγηση του μεταφορικού μέσου, όταν πρόκειται για τον ή τη σύζυγο, τα παιδιά και τους γονείς του δικαιούχου προσώπου, εφόσον βέβαια έχουν και οι συγγενείς του αυτοί, το ίδιο δικαίωμα με το δικαιούχο.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ