Όσα πρέπει να ξέρετε για τα ΚΤΕΟ

KTEO

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αμελεί κανείς τον Έλεγχο ΚΤΕΟ, πράγμα που μπορεί να επιφέρει σημαντικό πρόστιμο. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Πότε πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ;
Ο πρώτος έλεγχος των οχημάτων πρέπει να διενεργηθεί για πρώτη φορά, τέσσερα (4) χρόνια μετά από τη χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Έπειτα, πρέπει να διενεργείται περιοδικός έλεγχος κάθε δύο χρόνια (με εξαίρεση τα ταξί και τα εκπαιδευτικά που περνάνε κάθε χρόνο από την 1η άδεια κυκλοφορίας).

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (Ι.Χ.-ΦΟΡΤΗΓΑ)
>> Άδεια Κυκλοφορίας
>> Κάρτα Καυσαερίων
>> Δίπλωμα ή ταυτότητα
>> Προηγούμενο ΔΤΕ (εφόσον υπάρχει)
>> Εγκρίσεις τύπου (αεροτομής κ.α.)
>> Άδειες (άδεια έλξης κ.α.)

Για ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως τα παρακάτω, απαιτούνται επίσης:
ΑΝΑΡΙΘΜΑ
>> Τίτλος κυριότητας οχήματος (πιστοποιητικό τελωνείου ή ΟΔΔΥ)
>> Άδεια κυκλοφορίας άλλης χώρας για τα εισαγόμενα ανάριθμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
>> Άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης στο έργο εκπαίδευσης)
>> Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού (κατά τη φάση ένταξης στο έργο εκπαίδευσης)

Ε.Δ.Χ.:
>> Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ) (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)
>> Πιστοποιητικό CB (ραδιοταξί)

LPG-CNG
Για ΚΤΕΟ: Βεβαίωση τεχνικούς-εγκαταστάτη και απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Για αρχικό έλεγχο εγκατάστασης:
>> Βεβαίωση Τεχνικού-εγκαταστάτη και απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
>> Δήλωση συμμόρφωσης
>> Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προθεσμίες για Έλεγχο ΚΤΕΟ και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
Τύπος οχήματος               Αρχικός                                                Περιοδικός         ΚΕΚ
Επιβατικά -ΕΙΧ                   4 χρόνια μετά την 1η άδεια          κάθε 2 χρόνια   κάθε 1 χρόνο
Φορτηγά ≤ 3.5 τόνων     4 χρόνια μετά την 1η άδεια          κάθε 2 χρόνια   κάθε 1 χρόνο
ΤΑΧΙ-ΕΔΧ                             1 χρόνο μετά την 1η άδεια           κάθε 1 χρόνο     κάθε 6 μήνες

Τι περιλαμβάνει ο Τεχνικός Έλεγχος;
>> Έλεγχο καυσαερίων
>> Έλεγχο σύγκλισης/απόκλισης τροχών
>> Έλεγχο αμορτισέρ
>> Έλεγχο φρένων
>> Έλεγχο έντασης/σκόπευσης φώτων
>> Μακροσκοπικό έλεγχο οχήματος

Πόσο διαρκεί ο Τεχνικός Έλεγχος;
Η διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου διαρκεί το πολύ 30 λεπτά

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ