Τι ισχύει με τις παραβάσεις του ΚΟΚ

traffic signs

Ακολουθούν τα πρόστιμα και οι βαθμοί ποινής που προβλέπονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.


Παράβαση: Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χιλιόμετρα/ώρα
Πρόστιμο: 40€
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 έως 30 χιλιόμετρα/ώρα
Πρόστιμο: 100€
Βαθμοί Ποινής: 5

Παράβαση: Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 30 χιλιόμετρα/ώρα και άνω
Πρόστιμο: 350€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Μη συμμόρφωση με υποδείξεις τροχονόμου
Πρόστιμο: 150€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 3

Παράβαση: Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
Πρόστιμο: 700€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες & πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Αντικανονικό προσπέρασμα
Πρόστιμο: 700€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 20 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Παραβίαση STOP/ υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας
Πρόστιμο: 700€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Παραβίαση απαγορευτικών σημάτων
Πρόστιμο: 200€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης& πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 20 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Αυτοσχέδιοι αγώνες
Πρόστιμο: 700€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Επικίνδυνοι ελιγμοί Πρόστιμο: 700€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης
Πρόστιμο: 20€
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Παράνομη στάση/στάθμευση
Πρόστιμο: 40-150€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: Έως 9

Παράβαση: Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
Πρόστιμο: 350€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 5

Παράβαση: Μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης ανήλικων κάτω των 12 ετών
Πρόστιμο: Έως 350€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 5

Παράβαση: Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού προς τους χρήστες της Οδού
Πρόστιμο: 200€
Βαθμοί Ποινής: 3

Παράβαση: Παραβίασης μίας ή δύο συνεχών γραμμών κατά μήκος
Πρόστιμο: 400€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 20 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: Έω7

Παράβαση: Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση ΜΜΕ
Πρόστιμο: 100€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Παραβίαση λεωφορείο-λωρίδας
Πρόστιμο: 200€
Βαθμοί Ποινής: 5

Παράβαση: Παραβίαση Δακτυλίου
Πρόστιμο: 200€
Βαθμοί Ποινής: 5

Παράβαση: Χρήση κινητού τηλεφώνου
Πρόστιμο: 100€ / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες
Βαθμοί Ποινής: 3

Παράβαση: Αναστροφή ή οπισθοπορεία σε σήραγγα με ειδική σήμανση
Πρόστιμο: 700€
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)
Πρόστιμο: 200€
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Παρεμπόδιση άλλων οχημάτων λόγω αναίτιας και ασυνήθιστης βραδύτητας
Πρόστιμο: 80€
Βαθμοί Ποινής: 3

Παράβαση: Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος
Πρόστιμο: 400€
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (περιεκτικότητα 0.50-0.80 gr/l)
Πρόστιμο: 200€ / Ακινητοποίηση του οχήματος
Βαθμοί Ποινής: 5

Παράβαση: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (περιεκτικότητα 0.80-1.10 gr/l)
Πρόστιμο: 700€ / Ακινητοποίηση του οχήματος / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90
μέρες
Βαθμοί Ποινής: 9

Παράβαση: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (περιεκτικότητα άνω του 1.10 gr/l)
Πρόστιμο: 700€ / Φυλάκιση 6 μηνών / Αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 6 μήνες
Βαθμοί Ποινής: -

Παράβαση: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (περιεκτικότητα άνω του 1.10 gr/l εντός 2 ετών από την προηγούμενη παράβαση)
Πρόστιμο: 2000€ / Φυλάκιση 6 μηνών / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 5 χρόνια& πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος έως 6 μήνες
Βαθμοί Ποινής: -

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Traffic Signs

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ