Μπορείς να παρκάρεις σε δρόμο με κίτρινη λωρίδα;

Κίτρινη διαγράμμιση 1

Την κίτρινη διαγράμμιση την συναντάμε συχνά, ειδικά στα αστικά κέντρα, αλλά λίγοι γνωρίζουμε τι σημαίνει και εάν επιτρέπεται να σταθμεύσουμε το όχημά μας πάνω σε αυτή.

Η σήμανση της κυκλοφορίας δεν προέρχεται μόνο από τις πινακίδες, αλλα και τις σημάνσεις των οδοστρώματων. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές όπου η σήμανση στο οδόστρωμα έχει μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που μας δείχνει μια πινακίδα.

Οι σημάνσεις των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις ή αναγραφή λέξεων ή απεικόνιση συμβόλων χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς. Πολλές φορές μάλιστα συνδυάζονται με πινακίδες σήμανσης ή σηματοδότες για να τονιστεί ή να διευκρινιστεί η σημασία των διαγραμμίσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κίτρινη διαγράμμιση 3

Οι διαγραμμίσεις οδών, που προορίζονται για όλα τα οχήματα, πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα και έγκαιρα από τους οδηγούς και να είναι ορατές τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Τα κύρια είδη των σημάνσεων επί των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις είναι οι κατά μήκος, κατά πλάτος (εγκάρσιες) και οι ειδικές.

Στην κατηγορία των ειδικών διαγραμμίσεων βρίσκουμε αυτές με την έντονη κίτρινη απόχρωση, που χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το σχήμα τους. Η τεθλασμένη κίτρινη γραμμή ζιγκ-ζαγκ στην πλευρά του οδοστρώματος σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής επί της πλευράς αυτής απαγορεύεται η στάθμευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με πινακίδες. Διακοπή της τεθλασμένης γραμμής συνοδευόμενη από την αναγραφή της λέξης "ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ" ή απεικόνιση λεωφορείου μπορεί να χρησιμοποιείται για την υπόδειξη αποκλειστικά στάσης λεωφορείου ή ηλεκτροκίνητου λεωφορείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση της συνεχής κίτρινης γραμμής στο κράσπεδο ή στην άκρη του οδοστρώματος, σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της και προς την πλευρά αυτήν του οδοστρώματος απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης.

Κίτρινη διαγράμμιση 2

Εάν συναντήσουμε διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στο άκρο του οδοστρώματος, σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής και επί της πλευράς αυτής του οδοστρώματος απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς η στάθμευση, η οποία υποδεικνύεται με άλλα μέσα.

Τέλος, εάν δούμε πλέγμα κίτρινων γραμμών, οι οποίες σχηματίζουν παραλληλόγραμμα, σε ισόπεδους οδικούς κόμβους ή στις γραμμές του τραμ, σημαίνει ότι στην περιοχή που περιβάλει το σχήμα δεν μπορούμε να παραμείνουμε μέσα με το όχημά μας.

Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις, το διοικητικό πρόστιμο για την μη τήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων είναι 80 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ