Υποχρεωτικά συστήματα μέτρησης ρύπων, κατανάλωσης και μπαταρίας στα ΙΧ

green-car3

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τις προτάσεις της για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον καθορισμό απαιτήσεων αντοχής στις μπαταρίες για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και φορτηγά.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) υιοθέτησε τη θέση της σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την έγκριση τύπου και την επιτήρηση της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων (Euro 7) με 52 ψήφους υπέρ, 32 κατά και μία αποχή.

Οι Ευρωβουλευτές συμφώνησαν με τα επίπεδα που προτείνει η Κομισιόν για τις εκπομπές ρύπων (όπως οξείδια του αζώτου, σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία) για επιβατικά αυτοκίνητα και προτείνουν μια πρόσθετη κατανομή των εκπομπών σε τρεις κατηγορίες για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με βάση το βάρος τους. Το εγκριθέν κείμενο προτείνει αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές καυσαερίων από λεωφορεία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων που ορίζονται για πραγματικές εκπομπές κατά την οδήγηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι όλα τα οχήματα θα έχουν ένα περιβαλλοντικό διαβατήριο το οποίο θα περιέχει πληροφορίες όπως κατανάλωση καυσίμου, υγεία μπαταρίας, όρια εκπομπών, αποτελέσματα περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων ενώ επίσης θα γίνει υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων επί των οχημάτων για την παρακολούθηση των υπερβολικών εκπομπών καυσαερίων.

Επίσης η ΕΕ έχει αποφασίσει συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια εφαρμογής για διάφορες διατάξεις Euro 7, που συνδέονται με την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων παράγωγων νομοθετημάτων – συγκεκριμένα μετά από 36 μήνες (και από την 1η Ιουλίου 2030 για κατασκευαστές μικρού όγκου) για ελαφρά οχήματα και μετά από 60 μήνες (και από την 1η Ιουλίου 2031 για κατασκευαστές μικρού όγκου) για βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Οι κανονισμοί που ισχύουν επί του παρόντος (Euro 6/VI) θα καταργηθούν την 1η Ιουλίου 2030 για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και την 1η Ιουλίου 2031 για τα λεωφορεία και τα φορτηγά (σε σύγκριση με το 2025 και το 2027 αντίστοιχα, όπως προτείνει η Επιτροπή).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιγότερες εκπομπές σωματιδίων από ελαστικά και φρένα, αυξημένη αντοχή της μπαταρίας

Οι Ευρωβουλευτές θέλουν να ευθυγραμμίσουν τις μεθοδολογίες υπολογισμού και τα όρια της ΕΕ για τις εκπομπές σωματιδίων πέδησης και το ποσοστό τριβής των ελαστικών με τα διεθνή πρότυπα που αναπτύσσονται επί του παρόντος από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν για όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών. Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης υψηλότερες ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για την αντοχή της μπαταρίας για αυτοκίνητα και φορτηγά από αυτές που προτείνει η Επιτροπή.

Άλλα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

Ένα ενημερωμένο περιβαλλοντικό διαβατήριο οχήματος (EVP) που περιέχει πληροφορίες όπως κατανάλωση καυσίμου, υγεία μπαταρίας, όρια εκπομπών, αποτελέσματα περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων.

Αυστηρότερες απαιτήσεις διάρκειας ζωής για οχήματα, κινητήρες και συστήματα ελέγχου της ρύπανσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων επί του οχήματος για την παρακολούθηση πολλών παραμέτρων όπως οι υπερβολικές εκπομπές καυσαερίων, η πραγματική κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας και η υγεία της μπαταρίας.

Ειδικοί κανόνες για κατασκευαστές μικρού και εξαιρετικά μικρού όγκου.

Ο εισηγητής Alexandr Vondra (ECR, CZ) δήλωσε: «Έχουμε επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων και των ζωτικών συμφερόντων των κατασκευαστών. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να εφαρμοστούν περιβαλλοντικές πολιτικές που βλάπτουν τόσο τη βιομηχανία της Ευρώπης όσο και τους πολίτες της. Μέσω του συμβιβασμού μας, υπηρετούμε τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών και απέχουμε από ακραίες θέσεις».

Στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου

Η έκθεση έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Νοεμβρίου του 2023 και θα αποτελέσει τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ