Τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Euro 7;

euro7-10

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί νέες θέσεις για τις εκπομπές σε αυτοκίνητα, vans, λεωφορεία και φορτηγά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων, κινητήρων, συστημάτων, εξαρτημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για οχήματα, όσον αφορά τις εκπομπές τους και την ανθεκτικότητα της μπαταρίας, που είναι πιο γνωστό ως Euro 7. Ο νέος κανονισμός, ο οποίος καλύπτει για πρώτη φορά αυτοκίνητα, vans και βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μια ενιαία νομική πράξη, στοχεύει να θέσει περισσότερους κατάλληλους κανόνες για τις εκπομπές των οχημάτων και να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές μεταφορές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ευρώπη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για την παραγωγή αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών ρύπων και κορυφαίας ποιότητας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον στόχο της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Η θέση μας είναι να συνεχίσουμε τον δρόμο της κινητικότητας του μέλλοντος και την υιοθέτηση ρεαλιστικών επιπέδων εκπομπών για τα οχήματα της επόμενης δεκαετίας βοηθώντας παράλληλα τη βιομηχανία μας να κάνει το οριστικό άλμα προς καθαρά αυτοκίνητα το 2035. Η ισπανική προεδρία ήταν ευαίσθητη στις διαφορετικές απαιτήσεις και τα αιτήματα των κρατών μελών και πιστεύουμε ότι, με αυτήν την πρόταση, πετύχαμε ευρεία υποστήριξη, ισορροπία στο επενδυτικό κόστος των κατασκευαστικών σημάτων και βελτιώνουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από τον κανονισμό» επισήμανε ο κ. Hector Gomez Hernandez, αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ισπανίας.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ των αυστηρών απαιτήσεων για τις εκπομπές οχημάτων και των πρόσθετων επενδύσεων για τη βιομηχανία, σε μια στιγμή που οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων υφίστανται μετασχηματισμό προς την παραγωγή αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών. Η γενική προσέγγιση διατηρεί τα υπάρχοντα όρια εκπομπών και τις συνθήκες δοκιμής για ελαφρά οχήματα. Στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, τα όρια εκπομπών είναι χαμηλότερα και οι συνθήκες δοκιμής έχουν ελαφρώς προσαρμοστεί. Το Euro 7 περιέχει επίσης μια ειδική διάταξη για τα αστικά λεωφορεία για τη διασφάλιση της συνοχής με τον πρόσφατα προτεινόμενο στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2030 για αυτά τα οχήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα στοιχεία που καλύπτονται από το Euro 7

Το Euro 7 θέτει όρια για εκπομπές μη καυσαερίων, όπως σωματίδια από φρένα και ελαστικά. Καλύπτει επιπλέον τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για την ανθεκτικότητα της μπαταρίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις διάρκειας ζωής του οχήματος. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων παρακολούθησης εκπομπών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει ορισμένες ρεαλιστικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς στόχους. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:

-Διατηρούνται οι υφιστάμενες συνθήκες δοκιμής και τα όρια εκπομπών (όπως ορίζονται στο Euro 6) για οχήματα M1 και N1 (ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά).

-Στην περίπτωση των οχημάτων M2 και M3 (λεωφορεία και πούλμαν) και των οχημάτων N2 και N3 (βαρέα επαγγελματικά οχήματα), τα όρια εκπομπών είναι χαμηλότερα και οι συνθήκες δοκιμής ελαφρώς προσαρμοσμένες, σε σύγκριση με το Euro 6/VI.

-Το κείμενο του Συμβουλίου ενισχύει την ευθυγράμμιση των ορίων εκπομπών σωματιδίων πέδησης και των ορίων ταχύτητας τριβής των ελαστικών με τα διεθνή πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

-Λαμβάνεται υπόψη τον πρόσφατα προτεινόμενο στόχο μηδενικών εκπομπών CO2 για τα αστικά λεωφορεία για το 2030.

-Ορίζονται σαφείς προθεσμίες για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων (από την ΕΕ) προκειμένου να παρέχει στους οικονομικούς φορείς σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ανέφερε ο κ. Σκρέκας για το Euro 7 και τις τιμές των ηλεκτρικών ΙΧ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αγορά και τη βιομηχανία. Ο κ. Σκρέκας αναγνώρισε πως η πρόταση Euro 7 είναι ισορροπημένη και η εφαρμογή της έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την αγορά όσο και για την επίτευξη των κλιματικών στόχων στον τομέα των μεταφορών: «Το μέλλον των μεταφορών είναι η ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτική καύσιμα. Το πρότυπο Euro 7 είναι καθοριστικό για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, προς ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Όμως, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ορθολογικές τιμές για τους καταναλωτές και κίνητρα για την ανανέωση των εμπορικών στόλων».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης χαιρέτισε επίσης την προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με την Οδηγία «Ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση», υπογραμμίζοντας πως «κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την ευθυγράμμιση της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών με τους νέους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Δίνουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν καλά ενημερωμένες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγορές προϊόντων ενώ, παράλληλα, προωθείται ένα νέο δικαίωμα: οι καταναλωτές να πληροφορούνται για τη διάρκεια ζωής και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων που αγοράζουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ