Πώς μπορούν να οδηγούν οι ξένοι υπήκοοι που μένουν στην Ελλάδα -Η διαδικασία

Τα νέα διπλώματα οδήγησης

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζει πως μπορούν να οδηγούν στην Ελλάδα και πως μπορούν να αποκτήσουν ελληνική άδεια οδήγησης οι υπήκοοι τρίτης χώρας.

Με αφορμή ερωτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αλλά και ενδιαφερόμενους Φορείς και πολίτες, αναφορικά με την πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας υπηκόου τρίτης χώρας, νόμιμα διαμένοντος στην Ελλάδα, για τους σκοπούς άδειας οδήγησης το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των ξένων που μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα ή να οδηγούν στην χώρα μας.

Ειδικότερα κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει προς την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή (απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συναλλασσόμενοι πολίτες τρίτης χώρας οφείλουν να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο). Εξαιρούνται οι νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής, στην οποία αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ως στερούμενος διαβατηρίου με προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωμα συναλλαγής με μόνη την επίδειξη της άδειας διαμονής τους.

Συμπερασματικά, οι συναλλασσόμενοι πολίτες τρίτης χώρας οφείλουν να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας για διαδικασία άδειας οδήγησης ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιρούνται οι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου που προσκομίζουν (κατά τα ανωτέρω) αποδεικτικό για την προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής μαζί με την άδεια διαμονής εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του, για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας.

Αναφορικά με τη δυνατότητα των δικαιούχων προσωρινής προστασίας να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ελληνικής άδειας οδήγησης το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει ότι λαμβάνοντας υπόψη, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και της συνεπακόλουθης εισροής μεγάλου αριθμού εκτοπισθέντων από τη χώρα αυτή στην Ελλάδα, διαπιστώνεται αυξημένος αριθμός αιτημάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο εισήγησης για την τροποποίηση/επικαιροποίηση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό τη θέσπιση της εν λόγω δυνατότητας.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ