Απόκλιση χιλιάδων ευρώ στις τιμές των καινούργιων ΙΧ φέρνει το Euro 7

euro7-10

Τι επισημαίνει έρευνα της Επιτροπής Μεταφορών της ΕΕ για τη νέα οδηγία ρύπων των οχημάτων.

Το πρότυπο ρύπων Euro 7 θα ισχύει για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και θέτει νέα αυστηρότερα όρια εκπομπών CO2, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών σωματιδίων από φρένα και ελαστικά, προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση από νέα μηχανοκίνητα οχήματα που πωλούνται στην ΕΕ για να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση.

Ενώ η πρόταση θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, η εφαρμογή της θα συνεπάγεται επίσης ένα κύμα επενδύσεων για όλες τις κατηγορίες κατασκευαστών οχημάτων (LDV και HDV) καθώς και για ολόκληρη τη βιομηχανία εξαρτημάτων και χωριστές τεχνικές μονάδες (λάστιχα και φρένα), που πιθανότατα θα πληρώσουν οι καταναλωτές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκτίμηση επιπτώσεών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά αύξηση της τιμής ενός επιβατικού αυτοκινήτου κατά 150 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά αύξηση της τιμής κατά 2.000 ευρώ.

Υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των εκτιμήσεων και στην περίπτωση των HDV. Δεδομένης της αύξησης της τιμής, αναμένεται ότι περισσότερα από 250 εκατομμύρια οχήματα (LDV και HDV) που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν και μετά την έναρξη ισχύος του Euro 7.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για αυτά τα οχήματα, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να τονώσει τη βιομηχανία να επενδύσει στην Έρευνα και Ανάπτυξη για τα λιγότερο ρυπογόνα εναλλακτικά καύσιμα και να τονώσει την οικονομία κλίμακας παραγωγής αυτών των καυσίμων για να εξασφαλίσει την απαραίτητη ποσότητα για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται και την προσιτή τιμή της.

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η μείωση του CO2 και τα νέα αυστηρότερα όρια που θέτει η οδηγία ρύπων Euro 7 δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωριστά. Συνδέονται, καθώς ο απώτερος στόχος πολιτικής είναι να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί στο Fit for 55, ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 55% το 2030. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν την κατάσταση, διαφορετικά η Ευρώπη θα παράγει τεχνολογικά και ανταγωνιστικά ξεπερασμένα προϊόντα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ο στόχος της εισηγήτριας γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών είναι να διασφαλίσει την ισορροπία και την αναλογικότητα μεταξύ των περιβαλλοντικών οφελών και του κοινωνικοοικονομικού κόστους της πρότασης για τη διασφάλιση αφενός υψηλών προτύπων ποιότητας του αέρα για τους πολίτες μας αλλά και αφετέρου την ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες σε εύλογο χρονικό διάστημα με ελάχιστες πιθανές επενδύσεις και αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά της και αποτρέποντας σημαντικές αυξήσεις τιμών που θα περιόριζαν την κινητικότητα. Επίσης να μην περιοριστεί η δυνατότητα ενός μέσου καταναλωτή να αποκτήσει αυτοκίνητο, ενώ αντίθετα να μειωθούν και οι τιμές των μεταφορών και των καυσίμων που είναι σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα όπως είναι επίσης και ο πληθωρισμός στην ΕΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αναφέρει η έκθεση - Πότε θα ισχύσει η νέα οδηγία ρύπων Euro 7;

Το πολύ ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει τις εκτελεστικές/κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αντίστοιχων εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για νέους τύπους οχημάτων και εξαρτημάτων M1, N1 και χωριστών τεχνικών μονάδων, εκτός από ελαστικά και φρένα, για τα οχήματα αυτά και 5 έτη από την ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για νέους τύπους οχημάτων και εξαρτημάτων M2, M3, N2, N3 και χωριστών τεχνικών μονάδων, εκτός από ελαστικά και φρένα, για αυτά τα οχήματα και ρυμουλκούμενα O3, O4.

2.Μέθοδοι δοκιμών πιο κοντά στα πρότυπα Euro 6/VI βασισμένες στην καθιερωμένη τεχνολογία και μεθοδολογία προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.Μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Παρουσίαση μιας νέας κατηγορίας οχημάτων - «Όχημα ουδέτερου καυσίμου CO2».

4.Μείωση της πολυπλοκότητας, του διοικητικού κόστους και του κόστους υλοποίησης για τους κατασκευαστές και τις αρχές. Ευελιξία για μικρούς και εξαιρετικά μικρούς παραγωγούς.

5.Ελαστικά. Ευθυγράμμιση με το έργο που επιτελέστηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την Εναρμόνιση των Κανονισμών Οχημάτων για την τριβή ελαστικών

6.Φρένα. Μέθοδοι δοκιμών ευθυγραμμισμένες με τα διεθνή πρότυπα μειώνοντας την πολυπλοκότητα των διαδικασιών

7.Μπαταρίες. Νέος ορισμός για την «αντοχή μπαταρίας» - η ανθεκτικότητα μιας μπαταρίας έλξης που μετράται με βάση το SOCE (κατάσταση πιστοποιημένη ενέργεια pf) και το SOCR (κατάσταση πιστοποιημένης εμβέλειας).

8.Αισθητήρες και μέτρηση εκπομπών. Διάταξη που ορίζει ότι τα σχετικά μέτρα προτροπής δεν πρέπει να οδηγούν σε κίνδυνο της οδικής ασφάλειας ή σε περιορισμό της κινητικότητας.

9.Απαιτήσεις διάρκειας ζωής πρέπει να απαιτούνται μόνο στο εύρος της τυπικής χρήσης του οχήματος.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ