Πόσα κερδίζει η Tesla στην Ελλάδα; -Τι δηλώνει στη χώρα μας η εταιρεία του Elon Musk

Tesla Model Y Greece

Σε πολυετή ορίζοντα, ο Όμιλος αναμένει να επιτύχει μέση ετήσια αύξηση 50% στις παραδόσεις οχημάτων.

Σημαντικά αυξημένα ήταν τα έσοδα από πωλήσεις αυτοκινήτων αλλά και κερδών για την Tesla στην Ελλάδα το 2022 σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Μάλιστα σε σύνολο εσόδων άνω των 35 εκατ. ευρώ η Tesla Greece ανακοίνωσε ότι τα 34 εκατ. ευρώ προέρχονται από πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το υπόλοιπο 1 εκατ. ευρώ προέρχεται από δραστηριότητες R&D.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ύψους 1.740.000 ευρώ ανέρχεται σε 1.740.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το κάθε ένα και έχει καταβληθεί πλήρως. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδια εταιρικά μερίδια. Ο μέσος αριθμός προσωπικού της Tesla Greece κατά την περίοδο 2022 ανήλθε σε 35 εργαζόμενους (προηγούμενο έτος 26), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα μελλοντικά ελάχιστα ενοίκια που βασίζονται σε μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι μηδενικά, ενώ για το διάστημα από 2 έως 5 έτη τα μισθώματα ξεπερνούν τις 341.000 ευρώ.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2022 ανήλθε σε 35 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 20,1%. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 634.469 ευρώ έναντι 512.609 ευρώ σημειώνοντας άνοδο 23,7%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 362.388 ευρώ έναντι 272.752 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 32,84%.

Σύμφωνα με την Tesla Greece η επιτυχία της εξακολουθεί να εξαρτάται από τις πωλήσεις των οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για μελλοντική χρηματοδότηση η εταιρεία εξαρτάται από την τελική μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της (τον Όμιλο) που σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα το συντομότερο δυνατόν.

Σε πολυετή ορίζοντα, ο Όμιλος αναμένει να επιτύχει μέση ετήσια αύξηση 50% στις παραδόσεις οχημάτων. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από την ικανότητα εξοπλισμού, τη λειτουργική αποδοτικότητα και την ικανότητα και τη σταθερότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν κάτω από την παραγωγική ικανότητα για αρκετά τρίμηνα, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα έγινε ο κύριος περιοριστικός παράγοντας, ο οποίος είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2023.

Η εταιρεία δεν αναμένει ότι ο κορωνοϊός θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας και στην ικανότητά της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της.

Πώληση ΙΧ μόνο σε πελάτες με πιστοληπτική ικανότητα

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε μια συναλλαγή χρηματοπιστωτικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και σχετίζεται κυρίως με αξιώσεις από πελάτες. Η εταιρεία δεν έχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε πελάτες που πληρούν την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες πωλούνται με περιόδους πληρωμής που κυμαίνονται από 0 έως 14 ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επαρκή ρευστότητα

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Η εταιρεία, όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις, παρουσιάζει επαρκή ρευστότητα και συνεχή βελτίωση των σχετικών δεικτών και ως εκ τούτου ο σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να είναι σε θέση να επηρεάσει τη λειτουργία της. Επιπλέον, η εταιρεία περιλαμβάνεται στο Όμιλο Cash Pool που διαχειρίζεται η Tesla Motors Netherlands B.V. για την πρόσβασή της σε ρευστότητα. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Ομίλου τοποθετούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστωτικής ποιότητας!

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ