Αυτό είναι το σχέδιο που αλλάζει τον «χάρτη» της Ευρώπης και βάζει τέλος στην ενεργειακή κρίση

Renewable energy 1

Στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τροποποιήσει τις οδηγίες δημιουργίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην γηραιά ήπειρο είναι η μεγάλη περίοδος αναμονής που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που αιτούνται άδειες για την κατασκευή ηλιακών και αιολικών πάρκων, καθώς και άλλα μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το υδρογόνο.

Για την δημιουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης, οι χρόνοι αναμονής στην Ευρώπη μπορούν να φτάσουν τα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Ή εάν υπάρχει, γίνεται με αργό ρυθμό ή και διακόπτεται λόγω της αναποτελεσματικής και χρονοβόρας γραφειοκρατίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Renewable energy 2

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και η ηλεκτροκίνηση, μιας και τα υπάρχοντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης δεν επαναφορτίζουν τις μπαταρίες τους με ρεύμα που προέρχεται αποκλειστικά από Α.Π.Ε.. Από την άλλη βέβαια, εάν υπήρχαν ακόμα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ήπειρο μας, μπορεί να υπήρχε πρόβλημα με την κυκλοφορία τους, μιας και δεν επαρκούν τα αποθέματα ενέργειας για την πλήρη χρήση τους και θα ζόριζαν σε μεγάλο βαθμό το δίκτυο κάθε χώρας.

Αυτές τις ημέρες όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε ορισμένες τροποποιήσεις, με σκοπό η Ε.Ε. να απλοποιήσει και να συντομεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές με χαμηλούς περιβαλλοντικού κινδύνου, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της Ε.Ε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στόχος είναι η επίτευξη του 40% του συνόλου της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Τα κράτη μέλη θα έχουν στην διάθεσή τους 18 μήνες για να βρουν τις περιοχές που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, και 30 μήνες για να ορίσουν «ζώνες πρόσβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» όπου θα μπορούν να να δημιουργηθούν αυτά τα πάρκα πιο εύκολα και γρήγορα.

Renewable energy 3

Σε δηλώσεις του Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχίας, η μείωση του χρόνου δημιουργίας τέτοιων ενεργειακών πάρκων σε περιοχές που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, θα επιτρέψει στην Ευρώπη την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ταχύτερο ρυθμό στα δίκτυα. Αυτός είναι επίσης και ο καλύτερος τρόπος για να ανεξαρτητοποιηθούμε από τη ρωσική ενέργεια, ενώ παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά και στους κλιματικούς στόχους της ηπείρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για την εξουδετέρωση πιθανών δυσμενών περιβαλλοντικών συνεπειών των συγκεκριμένων έργων, με τα τελευταία να υπόκεινται σε μια απλοποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και όχι σε μεμονωμένη αξιολόγηση για κάθε ένα ξεχωριστά.

Οι Αρχές των κρατών θα έχουν προθεσμία έξι μηνών για να επιτύχουν τους στόχους τους σε περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως κατάλληλες για ταχεία ανάπτυξη Α.Π.Ε., με την προϋπόθεση να μην βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 και να έχουν υποβληθεί σε περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Renewable energy 4

Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ελεγμένες περιοχές δεν θα πρέπει να διαρκούν περισσότερο από ένα έτος για τα χερσαία έργα και δύο χρόνια για τα υπεράκτια.

Για περιοχές εκτός των συγκεκριμένων ζωνών, οι διαδικασίες αδειοδότησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια για τα χερσαία έργα και τα τρία χρόνια για τα υπεράκτια. Σε πολύ έκτακτες, αλλά αιτιολογημένες περιστάσεις, η περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και έξι μήνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, για τον εξοπλισμό παραγωγής ηλιακής ενέργειας, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ