Έρχεται η μακρύτερη αστική σήραγγα στην Ελλάδα -Ποιες μεγάλες αλλαγές θα φέρει

τούνελ

Θεαματικά είναι τα οφέλη που θα χαρίσει στη ζωή των οδηγών η μεγαλύτερη σήραγγα που θα κατασκευαστεί σε αστικό περιβάλλον.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, της μεγαλύτερης αστικής σήραγγας στην Ελλάδα, η οποία θα αποσυμφορήσει τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει το έργο από τη Βουλή και να πέσουν οι υπογραφές για τη σύμβαση, είναι να απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που κατέθεσε ο δήμος Ηρακλείου.

Όπως είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις του ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος, ο δήμος λέει «ναι» στη διάνοιξη της Κύμης, αλλά έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο το τμήμα που περνά από το Ηράκλειο να γίνει σκεπαστό, «ώστε να αποφευχθεί η διχοτόμηση της πόλης στο σημείο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο, προϋπολογισμού 245 εκατ. ευρώ έχει ως προσωρινό ανάδοχο το σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ και η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίστηκε σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αττική Οδός

Το έργο

Αντικείμενο του δημόσιου έργου, που θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου και Κηφισιάς, είναι η ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την Αττική Οδό έως τον Α/Κ της Ε.Ο. Νο 1 (Καλυφτάκη), που αφορά στην μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους περίπου 3,8 χλμ.

Η ολοκλήρωση με την σύνδεση ΕΟ Νο1 κόμβου Καλυφτάκη αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης προαίρεσης. Το συνολικό μήκος του έργου εκτιμάται σε 4,2 χλμ. μαζί με την προαίρεση.

Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται σήραγγα 2,4 χλμ., η οποία θα κατασκευαστεί με υπόγεια διάνοιξη (ενδεικτικού μήκους 1,25 χλμ). μέχρι την οδό Κανάρη στο κέντρο της Πεύκης και με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut & Cover) για ακόμα 1,15 χλμ. μέχρι την οδό Χαλκίδος στην Πεύκη. Αναλυτικότερα:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προς κατασκευή έργα είναι:
(α) Ολοκλήρωση των έργων στον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.
(β) Έργο ανοικτής οδοποιίας από τον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ μέχρι την χ.θ. 0+360 περίπου ( νότιο στόμιο σήραγγας)
(γ) Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης (ενδεικτικού μήκους 1,25 km περίπου).
(δ) Σήραγγα διά της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) (ενδεικτικού μήκους 1,15 km περίπου.)
(ε) Έργο ανοικτής οδοποιίας μετά το πέρας του Cut & Cover μέχρι την Χ.Θ. 3+700 περίπου, όπου αρχίζει η περιοχή επιρροής του Α/Κ Καλυφτάκη.
(στ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή, συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδων κόμβων, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης με Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.), περίφραξης των οδικών έργων, τεχνικά έργα (Άνω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, δικτύων άρδευσης πρασίνου, κλπ.) έργα περιβάλλοντος, κλπ.
(ζ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπογείων τμημάτων (πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, εξαερισμού, ενδεχόμενων φρεατίων αερισμού, οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων κλπ.)
(η) Εργασίες πρασίνου.
(θ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Επίσης προβλέπεται δικαίωμα Προαίρεσης που περιλαμβάνει:

  • Ολοκλήρωση του Α/Κ Καλυφτάκη, όπως περιγράφεται ακολούθως.
  • Δυο γέφυρες μήκους περίπου 260 m εκάστη, με πλάτος φορέα ~10 m, όπου διέρχονται οι δυο κατευθυντήριοι κλάδοι του ΑΚ
  • Οι προσβάσεις των γεφυρών με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των απαιτούμενων επιχωμάτων
  • Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων και κλάδων, που θα υποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου

Επίσης, περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους έργα (οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχετευτικοί τάφροι και αγωγοί, οδοφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση κλπ.)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αττική Οδός

Τα οφέλη

Με το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργηθεί μία νέα έξοδος προς την Εθνική Οδό στον κόμβο της Καλυφτάκη και έτσι οι οδηγοί θα γλιτώνουν τις ουρές που σχηματίζονται στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Τέλος, το έργο εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει την κίνηση σε Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Πεύκη, Λυκόβρυση και Μαρούσι.

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ