«Λουκέτο» σε όλα τα πρατήρια καυσίμων των παραβατών

Gas prices 1

Η ΑΑΔΕ ζητά άμεση ενημέρωση από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα διυλιστήρια για παραβάσεις πρατηρίων.

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα κυκλώματα εμπορίας λαθραίων και νοθείας καυσίμων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να σκληραίνει περαιτέρω την στάση της και να εφαρμόζει βαριές ποινές για τους παραβάτες που συλλαμβάνονται.

Πιο συγκεκριμένα στην Απόφαση εξειδικεύεται ότι η διακοπή της διάθεσης ενεργειακών προϊόντων και η απόσυρση των σημάτων, των αντλιών τους και του υπόλοιπου εξοπλισμού τους θα επιβάλλεται και σε κάθε άλλο πρατήριο που είτε ανήκει κατά 50% σε πρόσωπο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει τελέσει παράβαση της απόφασης, είτε διοικείται από πρόσωπο, στο οποίο ανήκει ή διοικεί το πρατήριο καυσίμων, για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι έχει τελέσει παράβαση της απόφασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εξειδίκευση των μέτρων που υποχρεούνται να λαμβάνουν οι ίδιες οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια, σε σχέση με τα πρατήρια καυσίμων, με τα οποία συναλλάσσονται (μέτρα δέουσας επιμέλειας).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή προϊόντων διυλιστηρίου υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ, εάν διαπιστώνουν παραβάσεις σε πρατήριο, το οποίο προμηθεύουν καύσιμα και, ειδικότερα, εάν το πρατήριο:

-δεν παρέχει στοιχεία φορολογικού μητρώου, άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία,

-δεν επιτρέπει τη λήψη δείγματος καυσίμων που διακινεί για έλεγχο

-δεν έχει εγκαταστήσει και δεν λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης εισροών- εκροών καυσίμων

-δεν κατέχει νόμιμα καύσιμα ή ενεργειακά προϊόντα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ενημέρωσή της, η ΑΑΔΕ εκδίδει εντολή προς όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια να:

-διακόψουν τη διάθεση ενεργειακών προϊόντων προς το πρατήριο που τέλεσε την παράβαση

-αποσύρουν από το πρατήριο τα σήματά τους, τις αντλίες τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους έως την αποκατάσταση των παρατυπιών ή την νόμιμη επαναλειτουργία του  πρατηρίου, σε περίπτωση σφράγισής του.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι παραβάσεις εντοπιστούν απευθείας από την ΑΑΔΕ.

Επίσης, στην Απόφαση εξειδικεύονται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και στα διυλιστήρια που δεν θα τηρήσουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς και η διαδικασία δημοσιοποίησης των κυρώσεων αυτών στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ