Γιατί οι εταιρείες ελαστικών εισήλθαν στο στόχαστρο της ΕΕ;

Elastika Euro 7 1

Η Κομισιόν ελέγχει ολόκληρο τον κλάδο για αντιμονοπωλιακές πρακτικές και συντονισμό των τιμών.

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ελαστικών σε πολλά κράτη μέλη πραγματοποιούν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο λόγος εστιάζεται στο γεγονός ότι η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες ότι οι εταιρείες που ελέγχθηκαν ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προϊόντα που αφορούν οι έλεγχοι είναι νέα ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα, vans, φορτηγά και λεωφορεία που πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι πραγματοποιήθηκε συντονισμός των τιμών μεταξύ των εταιρειών που επιθεωρήθηκαν.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής συνοδεύονταν από ομολόγους τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών όπου διενεργήθηκαν οι επιθεωρήσεις.

Οι απροειδοποίητες επιθεωρήσεις είναι ένα προκαταρκτικό διερευνητικό βήμα για ύποπτες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας.

Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση ερευνών σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η διάρκειά τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας κάθε υπόθεσης, του βαθμού στον οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνεργάζονται με την Επιτροπή και της άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιείκειας της Επιτροπής, οι εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε μυστικό καρτέλ μπορεί να τύχουν ασυλίας από πρόστιμα ή σημαντικές μειώσεις προστίμων με αντάλλαγμα τη συνεργασία με την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς της. Τα άτομα και οι εταιρείες μπορούν να αναφέρουν συμπεριφορές καρτέλ ή άλλη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, επίσης σε ανώνυμη βάση, μέσω των καναλιών καταγγελιών της Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιείκειας της Επιτροπής και το εργαλείο καταγγελίας πληροφοριών διατίθενται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ