Για ποιους παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης και ΠΕΙ;

palio diploma odigisis prostimo

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τις άδειες οδήγησης, τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αλλά και τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τους κατοίκους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία με την ονομασία «Daniel» τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

-Δήμος Σαρωνικού

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

-Δήμος Αίγινας

-Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

-Δήμος Ερμιονίδας

-Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και της στήριξης των πληγέντων, παρατείνεται για 6 μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, που κατέχονται από κατοίκους των περιοχών του Κεφαλαίου Α της παρούσας, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η παράταση αυτή ισχύει για τους πολίτες που κατέχουν, και φέρουν υποχρεωτικά μαζί με τη ληγμένη άδεια κατά την οδήγηση, «Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» εξαχθείσα από την ομώνυμη ενότητα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στην οποία θα αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανωτέρω Βεβαίωση δύναται να κατέχεται είτε εκτυπωμένη σε έγχαρτη μορφή, είτε μεταφορτωμένη σε κινητή συσκευή, και θα επιδεικνύεται μαζί με τη ληγμένη άδεια οδήγησης (η οποία ομοίως δύναται να επιδεικνύεται και μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet) στα αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων της οδικής κυκλοφορίας ελεγκτικά όργανα.

Για την ανανέωση Π.Ε.Ι. υπαγόμενου στην ανωτέρω 6μηνη παράταση γίνεται αποδεκτή από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. που έχει εκδοθεί έως 6 μήνες πριν την αρχική - προ της παράτασης - λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι., εφόσον υποβάλλεται έως τη λήξη της 6μηνης παράτασης του Π.Ε.Ι. Στις περιπτώσεις αυτές, ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. τίθεται η ημερομηνία λήξης της 6μηνης παράτασης του Π.Ε.Ι.

Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας για την ανανέωση αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. διεκπεραιώνονται κανονικά.

Επίσης παρατείνεται για 6 μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) και των Δελτίων Εξέτασης Π.Ε.Ι. με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, που κατέχονται από κατοίκους των παραπάνω περιοχών.

Η παράταση αυτή ισχύει για τους πολίτες που κατέχουν, και φέρουν υποχρεωτικά συνημμένη στο ληγμένο Δελτίο τη «Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή Δελτίου Εξέτασης Π.Ε.Ι. σε πληγείσα περιοχή, για τη χορήγηση αντιγράφου του Δελτίου πρέπει να υποβληθεί αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας ή καταστροφής σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιοχές κατά τη διάρκεια της εν λόγω κακοκαιρίας.

Για τον προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης/Π.Ε.Ι. ή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς/πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. δεν εφαρμόζεται η «ποινή» που προβλέπεται στην ίδια διάταξη περί παρέλευσης χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ