Φυλακή και πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση, κλοπή ή φθορά αυτοκινήτου!

κοντέρ αυτοκινήτου

Σε σωφρονιστικό ίδρυμα θα καταλήγουν όσοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζουν «κόκκινο», κινούνται στη ΛΕΑ, κάνουν κόντρες, οδηγούν τεχνικά ανασφαλές όχημα αλλά και αν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Σημαντικές αλλαγές στις ποινές του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση στο Opengov.gr και θα παραμείνει εκεί έως τις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή υπερβολικής κούρασης, οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κίνηση σε πεζόδρομο ή πλατείες, οδήγηση τεχνικά ανασφαλούς οχήματος, οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς, οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα που υπερβαίνει κατά 60 χλμ./ώρα το όριο ταχύτητας (δηλαδή τα 130 χλμ./ώρα) ή οδήγηση στην πόλη με ταχύτητα που υπερβαίνει κατά 40 χλμ./ώρα το όριο (δηλαδή τα 50 χλμ./ώρα) και κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης αλλά και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη, εφόσον προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο ή θάνατος,ενώ αν από τα παραπάνω προκληθεί ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερη αναφορά στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης γίνεται στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου στο οποίο ξεκαθαρίζεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται περ. ε) και η παρ. 1 του άρθρου 290Α διαμορφώνεται ως εξής: «1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή γ) οδηγεί όχημα i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον 30 χλμ. ανά ώρα, ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον 20 χλμ. ανά ώρα, ή δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, ή ε) παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως 3 έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως 10 έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.».

Αύξηση του κατώτατου ορίου ποινής στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόβλεψη προσωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή για οικείους θύματος προβλέπει το άρθρο 37 με την τροποποίηση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα που πλέον αναγράφει ότι: α) στην παρ. 1 μετά από τη λέξη «τουλάχιστον» αντικαθίστανται οι λέξεις «τριών μηνών» από τις λέξεις «2 ετών», β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 302 διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άρθρο 302

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Όποιος από αμέλεια σκότωσε άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Αν το θύμα της πράξης η οποία αναφέρεται στην παρ. 1 είναι οικείος του υπαιτίου, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον υπαίτιο από κάθε ποινή, αν πεισθεί ότι λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστη από τις συνέπειες της πράξης του δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή.».

Αλλαγές όμως καταγράφονται και στις ποινές για κλοπές αυτοκινήτων με την θέσπιση φυλάκισης αλλά και χρηματικής ποινής. Ειδικότερα στο νομοσχέδιο επισημαίνεται η τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 372 του Ποινικού Κώδικα η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης μορφής ενέργεια.».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης χρηματική ποινή αλλά και φυλάκιση προβλέπεται στην απρόκλητη φθορά ξένης περιουσίας, όπως είναι και το χάραγμα σταθμευμένων οχημάτων ή η πρόκληση ζημιών σε αυτά. Ειδικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 378 Ποινικού Κώδικα ως εξής: «1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν το πράγμα είναι μικρής αξίας ή η ζημία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν το πράγμα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο ή η πράξη έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ