Έως πότε μπορούν να διαγραφούν τα πλημμυρισμένα ΙΧ της Θεσσαλίας;

plhmmyrismeno9

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όρισε την προθεσμία διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας χωρίς παράβολα και βεβαιώσεις.

Έξι μήνες περιθώριο έχουν στην διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες των πλημμυρισμένων αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων ώστε να τα διαγράψουν από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα οποία καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία «Elias») που εκδηλώθηκαν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προθεσμία διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίχως την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής ισχύει για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανεξαρτήτως κυβισμού και φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1, που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση από τις περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Η σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της ως άνω πληγείσας Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις υπόψη περιοχές ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πλημμυρών. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα οχήματα. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, το ΥΠΥΜΕ τονίζει ότι οι αρμόδιοι Δήμοι παρακαλούνται όπως, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον, να παραδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων του π.δ. 116/2004 τα καταστραμμένα/αχρηστευμένα οχήματα που θα συλλεχθούν.  

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ