Αναζητά σχολικά λεωφορεία η Περιφέρεια Αττικής - Οι προδιαγραφές τους

sxolika leoforeia

Λεωφορεία, ταξί και θαλάσσια μέσα σε άριστη κατάσταση αναζητά η Περιφέρεια Αττικής, για τη μεταφορά μαθητών.

Σε αναζήτηση αναδόχων για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων για τα σχολικά έτη 2022 -2023, 2023-2024 και 2024-2025 προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών.

Πρόκειται για τους μαθητές που διαμένουν αρκετά μακριά από το σχολείο τους. Η ελάχιστη απόσταση του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής:

α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 14/05/2022 και ώρα 23:30, ενώ ανάδοχες εταιρείες θα αναδειχθούν εκείνες που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ανά ομάδα δρομολογίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης - κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων - τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά των μαθητών, για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί.

Τα μέσα που αναζητούνται

Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει για τη μεταφορά των μαθητών τα εξής μέσα:
-Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού
-Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήμενων μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού
- Ταξί έως 4 θέσεις και έως 8 θέσεις για τα Ε.Δ.Χ ειδικής μίσθωσης, ανάλογα με την άδεια του κάθε οχήματος μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού
- Ειδικά διαμορφωμένα οχήματα
- Θαλάσσιο μέσο

Αναζητά σχολικά λεωφορεία Περιφέρεια Αττικής - Οι προδιαγραφές τους

Η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν θα πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά, ενώ θα πρέπει να έχουν ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.). Ακόμα, είναι είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν ανέρχεται στο ποσό των 141.270.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αναζήτηση αναδόχων εταιρειών για τη μεταφορά των μαθητών της Περιφέρειας Αττικής διενεργείται, λαμβάνοντας υπόψιν ότι κανένας Δήμος της περιφέρειας, δεν διαθέτει τα δικά του μέσα για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, και ότι τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ δεν είναι κατάλληλα για την ομαδική και οργανωμένη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ