Πως γίνεται η απόσυρση αυτοκινητου

Car Graveyard

Ακολουθεί η διαδικασία για την διαγραφή/απόσυρση του οχήματός σας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;
>> Επιλέγετε μια πιστοποιημένη από την Ε.Δ.Ο.Ε. εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων.
>> Μεταφέρετε το όχημα στο κέντρο ανακύκλωσης ή ζητάτε από την εταιρεία να το μεταφέρει εκεί.
>> Προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόσυρσης.
>> Σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραλαμβάνετε από το Κέντρο Ανακύκλωσης το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ;
Για την απόσυρση του αυτοκινήτου:
>> Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
>> Η εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα.
>> Οι πινακίδες κυκλοφορίας
>> Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
>>Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις)

Για την αίτηση απόσυρσης στην Περιφέρεια ή τα Κ.Ε.Π.:
>>Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος
>>Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
>>Άδεια κυκλοφορίας
>>Πινακίδες κυκλοφορίας (σε περίπτωση κλοπής αυτών, απαιτείται βεβαίωση από Αστυνομικό Τμήμα για τη δήλωση της απώλειας, καθώς και παράβολο της τάξης των 30€ από Δημόσιο Ταμείο)
>>Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα

Όταν το όχημα βρίσκεται σε ακινησία στη ΔΟΥ:
>>Φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας).
>> Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδων και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών
>>Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
>>Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).

Όταν η απόσυρση γίνεται από ομόρρυθμη ή ετερρόρυθμη ή Ανώνυμη εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, χρειάζονται επιπρόσθετα:
>>Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια)
>>Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Όταν η απόσυρση αφορά Ταξί:
>>Πρωτότυπο έγγραφο αποχαρακτηρισμού από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών
>>Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα από τον ιδιοκτήτη
>>Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις)
>>Βιβλίο Μεταβολών.
>>Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ;
>> Η χρονολογία κατασκευής του οχήματος
>> Τα χιλιόμετρα που έχει καλύψει
>> Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται συνολικά το όχημα
>> Η ύπαρξη χρήσιμων ανταλλακτικών
>> Αν θα γίνει παραλαβή από το χώρο σου

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΕ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ;
Κανονικά, προσκομίζοντας τα ίδια δικαιολογητικά.

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Η απόσυρση οχημάτων γίνεται έως τις 20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ