Μπορώ να αλλάξω αριθμό κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο μου; -Τι ισχύει

Μπορώ να αλλάξω πινακίδα κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό μου;

Η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας ενός οχήματος είναι ένα ερώτημα που απασχολεί μια μεγάλη μερίδα του κοινού και έχει φυσικά απάντηση.

Η αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτοσικλέτας επειδή αυτός δεν είναι αρεστός στον κάτοχο του οχήματος είναι κάτι που επιτρέπεται σε μερικές γωνιές του κόσμου.

Μάλιστα κάποιες χώρες δίνουν τη δυνατότητα σημαντικού βαθμού εξατομίκευσης του αριθμού κυκλοφορίας χρεώνοντας και το ανάλογο αντίτιμο (βλ. Η.Π.Α.), ενώ σε κάποιες άλλες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας εξατομικευμένος αριθμός κυκλοφορίας μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο όχημα.

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ωστόσο διαφορετικά και η νομοθεσία δεν προβλέπει την αλλαγή του αριθμού για αισθητικούς λόγους, ενώ δεν προβλέπεται ούτε η επιλογή του συνδυασμού των γραμμάτων και των αριθμών από την πλευρά του οδηγού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μόνη επιλογή που έχει ο κάτοχος του οχήματος, εφόσον εκδηλώσει έγκαιρα και το σχετικό ενδιαφέρον είναι η επιθυμία για μονό ή ζυγό καταληκτικό ψηφίο. Αλλιώς, όπως αναφέρει και η σχετική οδηγία ακολουθείται απαρέγκλιτα η σειρά χορήγησης του αριθμού κυκλοφορίας, όπως προκύπτει από το τηρούμενο μητρώο αριθμών κυκλοφορίας.

Να σημειωθεί ότι κατά την ταξινόμηση και έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτων, που τίθενται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, χορηγείται ο πρώτος κενός αριθμός κυκλοφορίας που υπάρχει στο βιβλίο μητρώου αριθμών κυκλοφορίας που κρατείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας γίνεται στην Ελλάδα μόνο υποχρεωτικά, στην περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της πινακίδας (ή πινακίδων) κυκλοφορίας. Και σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος του οχήματος μπορεί, εφόσον εκδηλώσει έγκαιρα ενδιαφέρον, να επιλέξει αν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού θα είναι μονό ή ζυγό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι χρειάζομαι για να αλλάξω πινακίδες κυκλοφορίας

Αν χάθηκε η πινακίδα (ή πινακίδες) κυκλοφορίας του ιδωτικής χρήσης οχήματός σας τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη της οικίας σας Περιφέρεια ή ΚΕΠ για να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εκκινήσετε τη διαδικασία της έκδοσης των νέων πινακίδων.

Αυτά που χρειάζεστε για να αντικαταστήσετε τις πινακίδες σας είναι τα εξής:

-Άδεια κυκλοφορίας
-Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα.
-Παράβολο από τη Δ.Ο.Υ. ή e-παράβολο, των 30 ευρώ σε περίπτωση πρώτης αντικατάστασης και 60 ευρώ αν είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά.
-Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων Οχήματος.
-Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του κατόχου του οχήματος με την οποία θα δηλώνεται η κλοπή ή απώλεια της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας.
-Βεβαίωση Αστυνομικού Τμήματος για τις περιπτώσεις της απώλειας ή κλοπής των πινακίδων κυκλοφορίας.
-Την πινακίδα κυκλοφορίας που δεν έχει κλαπεί ή απολεσθεί ή τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν έχουν καταστραφεί ή φθαρεί
-Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών.

Επιπλέον για τις εταιρείες χρειάζεται:

Καταστατικό και Δ.Σ εφόσον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. και ειδικά αν πρόκειται για ΦΙΧ, ΛΙΧ, Τρικ. ΦΙΧ, ή ΕΔΧ , απαιτείται και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που φέρουν πινακίδες Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (ΔΟΚ), αυτοκίνητα δημόσιων υπηρεσιών και λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα (ΚΥ, ΚΗΙ, ΚΗΟ, ΚΗΥ κλπ), Αναπήρων Πολέμου (ΑΝ.Π.), Πολιτικών Αναπήρων (Π.Α.), Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.), Προξενικού Σώματος (Π.Σ.), Προσωπικού Πρεσβειών (Π.Π.) και Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ