Μπαίνουν νέοι ταχογράφοι στα επαγγελματικά οχήματα - Από πότε θα είναι υποχρεωτικοί;

ταχογράφος σε φορτηγό

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλεί τις Διευθύνσεις Μεταφορών να προβαίνουν σε ελέγχους.

Υποχρεωτική είναι μετά τις 21 Αυγούστου 2023 η τοποθέτηση ευφυούς ταχογράφου σε όλα τα επαγγελματικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκουμένων αλλά και τα οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 ατόμων σύμφωνα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα το Υπουργείο καλεί τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περοφερειών να πραγματοποιούν ελέγχους στα οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν μετά τις 21 Αυγούστου και να διαπιστώσουν ότι οι ευφυείς ταχογράφοι είναι ενεργοποιημένοι και βαθμονομημένοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης ο εξοπλισμός του οχήματος με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης θα πρέπει να καταχωρείται από την περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο online Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα η εγκύκλιος του ΥΠΥΜΕ αναγράφει ότι: «Σε συνέχεια των (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικών εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του (α) σχετικού Κανονισμού, σε συνδυασμό και με τον (β) σχετικό εκτελεστικό Κανονισμό, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον (γ) σχετικό εκτελεστικό Κανονισμό, τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, καθώς και τα οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά από τις 21 Αυγούστου 2023 και εφεξής, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης (smart tachograph version 2), σύμφωνα με το Παράρτημα IΓ του (β) σχετικού εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ).

2. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την ταξινόμηση των οχημάτων της παραπάνω παραγράφου πρέπει να ελέγχουν εάν φέρουν ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης, που είναι ενεργοποιημένος και βαθμονομημένος, σύμφωνα με την (ζ) σχετική εγκύκλιο.

3. Επιπλέον, ο εξοπλισμός του οχήματος με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης καταχωρείται από την περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο online Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, στη στήλη των παρατηρήσεων, με τον κωδικό 190 «ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ