Τι πρέπει να έχουν κάνει οι Σχολές Οδηγών έως τις 14 Οκτωβρίου;

odhgon1

Διοικητικό πρόστιμο αλλά και πειθαρχική ποινή περιμένει τις επιχειρήσεις του κλάδου που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νέα νομοθεσία.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που λήγει η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις Σχολές Οδηγών αλλά και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (KE.Θ.Ε.Υ.Ο.) για να υποβάλλουν online τη γνωστοποίηση λειτουργίας τους.

Μάλιστα υπενθυμίζεται ότι όλες οι Σχολές Οδηγών αλλά και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2023. Όσες Σχολές Οδηγών δεν έχουν μπει σε καθεστώς γνωτοποίησης κινδυνεύουν με πρόστιμα ενώ παράλληλα οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών δεν θα αποδέχονται προγράμματα θεωρητικών μαθημάτων αλλά ούτε και θα προγραμματίζουν πρακτικές εξετάσεις για τις συγκεκριμένες Σχολές Οδηγών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπενθυμίζει ότι από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης οι δραστηριότητες λειτουργίας των Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των Υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) πραγματοποιούνται με καθεστώς γνωστοποίησης η οποία είναι υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι δραστηριότητες που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εφεξής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την έκδοση της σχετικής Απόφασης να υποβάλουν γνωστοποίηση χωρίς την καταβολή του παράβολου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι Σχολές Οδηγών, τα Υποκαταστήματα αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2023.

Η γνωστοποίηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ιστότοπου www.notifybusiness.gov.gr

Οι Σχολές Οδηγών, τα Υποκαταστημάτων αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που έχουν κάνει γνωστοποίηση σε έγχαρτη μορφή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονική γνωστοποίηση στον παραπάνω ιστότοπο.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γνωστοποίηση ο φορέας της δραστηριότητας μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν μπορεί να λειτουργεί.

Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα αποδέχονται προγράμματα θεωρητικών μαθημάτων, ούτε θα προγραμματίζουν πρακτικές εξετάσεις για τους φορείς δραστηριοτήτων που δεν έχουν μπει σε καθεστώς γνωστοποίησης. Επίσης έχουν δικαίωμα ελέγχου και να επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο αλλά και πειθαρχική ποινή στις Σχολές Οδηγών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ