Τροχαίο ατύχημα: Τι γίνεται αν ο νέος οδηγός δεν έχει πληρώσει επασφάλιστρο;

Τρακάρισμα αυτοκινήτων

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει ο ιδιοκτήτης του οχήματος που «ξέχασε» να δηλώσει τους νέους οδηγούς.

Πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και γονείς νέων οδηγών «ξεχνούν» να δηλώσουν στην ασφαλιστική τους εταιρεία ότι το όχημά τους το οδηγούν και τα παιδιά τους για να μην καταβάλλουν το επασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζονται.

Ωστόσο σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το μέρος του κόστους επισκευής της ζημίας θα πρέπει να το πληρώσουν από την τσέπη τους το οποίο σίγουρα θα υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος του επασφάλιστρου που ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκαλύπτει το Carandmotor.gr πολλές ασφαλιστικές εταιρείες κατά την ασφάλιση του οχήματος ζητούν από τον ασφαλισμένο να δηλώσει την ηλικία του συνήθους οδηγού αλλά και την ηλικία τυχόν δεύτερου συνήθους οδηγού. Ο ασφαλισµένος οφείλει επίσης να δηλώσει εάν το όχηµα πρόκειται να οδηγείται από νέο οδηγό (µε άδεια οδήγησης µικρότερη του έτους). Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασφαλισµένος καλείται να καταβάλει ειδικό επασφάλιστρο, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική του της ασφαλιστικής εταιρείας.

Σε περίπτωση που το όχηµα οδηγείται από δεύτερο οδηγό (συνήθη ή µη) που δεν έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του ή διαθέτει άδεια οδήγησης για διάστηµα µικρότερο των 365 ηµερών, ο ασφαλισμένος οφείλει να το δηλώσει κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης.

Εάν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης προκύψει ατύχηµα από το οποίο διαπιστωθεί ότι το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από άτοµο (συνήθη ή δεύτερο οδηγό) διαφορετικής ηλικιακής οµάδας από αυτή που είχε δηλωθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ή έχει αποκτήσει την άδεια οδήγησης εντός των τελευταίων 365 ηµερών και δεν έχει δηλωθεί στον Ασφαλιστή, τότε ο µεν Ασφαλιστής θα καταβάλει την προβλεπόµενη αποζηµίωση στον παθόντα τρίτο, ο ασφαλισµένος υποχρεούται στην άµεση καταβολή ασφαλίστρου, το οποίο ισούται µε το διπλάσιο του ειδικού επασφαλίστρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται µε ειδικό επασφάλιστρο από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος έως τη λήξη του συµβολαίου, το οποίο πρέπει να καταβληθεί άµεσα. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ µέρους του ασφαλισµένου εξόφλησης των ανωτέρω, ο Ασφαλιστής, µετά την καταβολή αποζηµίωσης στον παθόντα τρίτο, δύναται να κάνει χρήση του αναγωγικού του δικαιώµατος, ως εξής:

- 60% του συνόλου της αποζηµίωσης (συµπεριλαµβάνοντας κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα, κατά το ατύχηµα, οδηγούσε άτοµο νεότερο από 23 ετών, που ταυτόχρονα απέκτησε άδεια ικανότητας οδήγησης το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν το ατύχηµα.

- 30% του συνόλου της αποζηµίωσης (συµπεριλαµβάνοντας κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα, κατά το ατύχηµα, είτε οδηγούσε άτοµο νεότερο από 23 ετών είτε οδηγούσε άτοµο που απέκτησε άδεια ικανότητας οδήγησης το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν το ατύχηµα. Ρητά συµφωνείται ότι η ορθή δήλωση των παραπάνω στοιχείων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ασφαλισµένου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ