Τι ετοιμάζει η Κομισιόν για τα κινεζικά ηλεκτρικά ΙΧ;

china-cars-1000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνει πλέον τα κράτη μέλη να καταγράφουν τις εισαγωγές νέων ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα.

Αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος στις αθρόες εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μετά την έρευνα που διεξάγει για παράνομες επιδοτήσεις των BEV οχημάτων από χώρα της Ασίας τώρα έδωσε εντολή σε όλα τα κράτη μέλη να καταγράφουν τις εισαγωγές νέων ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό αν από την έρευνα προκύψουν ευρήματα που θα οδηγήσουν στην επιβολή αντισταθμιστικών δασμών, οι εν λόγω δασμοί θα μπορούν να επιβληθούν αναδρομικά στις καταγεγραμμένες εισαγωγές, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα στον εκτελεστικό κανονισμό 785/2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ στις 6 Μαρτίου 2024 επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: «Στις 4 Οκτωβρίου 2023, η Επιτροπή ανακοίνωσε, με έγγραφο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έναρξη έρευνας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές στην ΕΕ νέων ηλεκτρικών ΙΧ που έχουν σχεδιαστεί για μεταφορά προσώπων, από την Κίνα.

Το προϊόν που υπόκειται σε καταχώριση είναι τα καινούργια ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία («BEV»), κυρίως σχεδιασμένο για τη μεταφορά εννέα ή λιγότερων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, προωθούμενη αποκλειστικά με ένα ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες. Από την έρευνα εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να υποχρεώσει τα τελωνεία να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστούν μέτρα κατά αυτών των εισαγωγών από την ημερομηνία της εν λόγω καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, η Κομισιόν έχει στη διάθεσή της επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που τείνουν να αποδείξουν ότι οι εισαγωγές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη Κίνα επιδοτούνται. Οι εικαζόμενες επιδοτήσεις συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε:

(i) άμεση μεταφορά κεφαλαίων και πιθανές άμεσες μεταφορές κεφαλαίων ή υποχρεώσεων,

(ii) διαφυγόντα ή μη εισπραχθέντα κρατικά έσοδα και

(iii) κρατική παροχή αγαθών ή υπηρεσιών με αμοιβή μικρότερη από την κατάλληλη.

Υποστηρίζεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη ισοδυναμούν με επιδοτήσεις, επειδή συνεπάγονται χρηματοοικονομικό συνεισφορά της κυβέρνησης της Κίνας ή άλλων περιφερειακών κυβερνήσεων (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων) ή ιδιωτικών φορέων που διευθύνονται ή τους εμπιστεύεται η κυβέρνηση της Κίνας και οι οποίοι παρέχουν όφελος στους παραγωγούς-εξαγωγείς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου, τα διαθέσιμα στοιχεία σε αυτό το στάδιο τείνουν να δείχνουν ότι οι εξαγωγές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ωφελούνται από αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης κρίσιμες περιστάσεις με τη μορφή μαζικών εισαγωγών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και σημαντική αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσό των εισαγωγών μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024 είναι 177.839 μονάδες. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 11% σε σύγκριση με την περίοδο έρευνας (Οκτώβριος 2022–Σεπτέμβριος 2023) ως προς τον μηνιαίο μέσο όρο και 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2023.

Σε αυτό το στάδιο είναι πιθανό, με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα, η ζημία, η οποία θα ήταν δύσκολο να διορθωθεί, άρχισε να υλοποιείται ακόμη και πριν από το τέλος της έρευνας.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων να υποφέρουν από μείωση των πωλήσεων και τα επίπεδα παραγωγής να συσσωρεύονται εάν συνεχίσουν οι εισαγωγές στα τρέχοντα αυξημένα επίπεδα με υποτιθέμενες επιδοτούμενες τιμές από τη Κίνα. Είναι σαφές ότι αυτός ο κίνδυνος θα επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και τη συνολική απόδοση των παραγωγών της ΕΕ. Αυτό θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Οικονομία που θα ήταν δύσκολο να διορθωθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεδομένων των στοιχείων και των εκτιμήσεων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις, η Κομισιόν έκρινε απαραίτητο να προετοιμάσει την ενδεχόμενη αναδρομική επιβολή μέτρων με την επιβολή καταγραφής των εισαγωγών προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων ζημιών. Επομένως, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εγχώρια βιομηχανία υφίσταται σημαντική ζημία στο τέλος του έτους, η είσπραξη αντισταθμιστικών δασμών στις καταχωρισμένες εισαγωγές μπορεί να κριθεί σκόπιμη ώστε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επανάληψης πρόκλησης ζημίας.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δικαιολογούν όλα τα παραπάνω και καλεί όλα τα κράτη μέλη να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν γραπτή αίτηση και θα αποδείξουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πρέπει να ακουστούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα πρέπει να υπόκεινται σε εγγραφή με σκοπό να διασφαλιστεί ότι, εάν η έρευνα καταλήξει σε πορίσματα που οδηγούν στην επιβολή αντισταθμιστικών δασμών, οι δασμοί αυτοί μπορούν, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, να επιβληθούν αναδρομικά στο καταχωρημένες εισαγωγές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ποσό της επιδότησης. Έτσι η Κομισιόν δεν θεωρεί σκόπιμο να παράσχει ένα εκτιμώμενο ποσό μελλοντικής υποχρέωσης.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της εγγραφής θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ