Πέτρος Πετρόπουλος: Τα οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού Ομίλου το 2022

Πέτρος Πετρόπουλος

Το 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος ανήλθαν σε 156,1 εκατομμύρια ευρώ, όντας οριακά αυξημένες συγκριτικά με αυτές του 2021

Η εξαιρετική επίδοση των πωλήσεων των Μονάδων Λιπαντικών και Φορτηγών Λεωφορείων αντισταθμίστηκε από τις μειωμένες πωλήσεις του αγροτικού τομέα λόγω της καθυστέρησης των νέων εθνικών σχεδίων βελτίωσης και τις πιέσεις στις πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων λόγω των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα οχημάτων και ανταλλακτικών.

Παρά την οριακή αύξηση των πωλήσεων το μικτό περιθώριο αυξήθηκε από το 17,2% στο 18,5%, κυρίως από την αποτελεσματική διαχείριση του προϊοντικού μείγματος.

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στις τιμές των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών αύξησαν τις λειτουργικές δαπάνες κατά 3,8 εκατ. ευρώ, οδηγούμενες από το αυξημένο κόστος αποθήκευσης για να αντιμετωπιστούν δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις αυξημένες διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες που δεν εκτελέστηκαν το 2021 λόγω περιορισμών covid, καθώς και τις δαπάνες νέων δραστηριοτήτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πέτρος Πετρόπουλος

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2021. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 9,6 εκατ. ευρώ από 13,2 εκατ. ευρώ το 2021 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα -0,96 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 47,0 εκατ. ευρώ από 42,3 εκατ. ευρώ το 2021.Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2022 ήταν 61,6%.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ