Σου πήρε το δίπλωμα η Τροχαία -Πώς βγάζεις καινούργιο

Δίπλωμα οδήγησης

Ο υποψήφιος οδηγός που έχει χάσει το δίπλωμά του θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικά εκδίδεται από τις αρχές Αυγούστου το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) σε περίπτωση επαναξέτασης για επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που έχει αφαιρεθεί λόγω σοβαρών παραβάσεων ή λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης πόντων στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.).

Παράλληλα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζει ότι ο οδηγός που έχει χάσει το δίπλωμά του για να του επαναχορηγηθεί θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εγκύκλιος του ΥΠΥΜΕ αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Στο πλαίσιο βελτίωσης των διαδικασιών που έως σήμερα πραγματοποιούνταν με την έκδοση χειρόγραφου Δ.Ε.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη την κ.υ.α. 21504/2601/2007 (Β΄623) που αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.), το (β) σχετικό αλλά και κατόπιν υλοποίησης της Σύμβασης 30/2021 σύμφωνα με την (α) σχετική Διακήρυξη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Από 01-08-2023 δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών να εκδίδουν Δ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Οδήγησης (DLAO) σε περίπτωση επανεξέτασης για επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε λόγω Σ.Ε.Σ.Ο. ή υποτροπής βάσει του ν. 4530/2018 (Α΄59) ή παραπομπής του/της οδηγού για επανεξέταση προσόντων και συμπεριφοράς ή/και θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με το άρθρο 13§8 του ν. 2696/1999 (Α΄57) [ΚΟΚ].

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

- Υπενθυμίζουμε ότι μετά την αφαίρεση της άδειας οδήγησης (Α.Ο.) του/της οδηγού:

α. Σε περίπτωση Σ.Ε.Σ.Ο. θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 8 της κ.υ.α. 21504/2601/2007 (Β΄623). Δηλαδή ο/η ενδιαφερόμενος/η οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης από την ύλη του εγχειριδίου «Ερωτηματολόγιο 1». Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική). Η πρακτική εξέταση γίνεται στη μεγαλύτερη κατεχόμενη κατηγορία, αλλιώς δηλώνει ότι δεν επιθυμεί κάποια/ες κατηγορία/ες η/οι οποία/ες ανακαλούνται από την άδεια οδήγησης. Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο την/τις επιθυμεί υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις (θεωρητική και πρακτική). Ειδικότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στον Πίνακα του άρθρου 8 της εν λόγω κ.υ.α.

β. Σε περίπτωση υποτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του ν. 4530/2018 (Α΄59), ο/η ενδιαφερόμενος/η οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο «Ερωτηματολόγιο 1» και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική). Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει στο Σ.Ε.Σ.Ο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ. Σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω παραπομπής (μπορεί η ΑΟ να δεσμευθεί με τον κωδικό Κ όπως στην περίπτωση της υποτροπής), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13§8 του ν. 2696/1999 (Α΄57) και τις υα ΣΤ/28171/1977 (Β΄1190) και 12355/Φ.304.3/8ΣΤ/1978 (Β΄744), ο/η παραπεμπόμενος/η οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο «Ερωτηματολόγιο 1» και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική) χωρίς οικονομική επιβάρυνση με χαρτόσημα ή άλλες παροχές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων».

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ