Σε ποιον ελληνικό όμιλο οι επενδυτές πρόσφεραν 450 εκατ. ευρώ;

Χρήματα αυτοκίνητο

Το Ομολογιακό Δάνειο που ανακοίνωσε ο όμιλος σημείωσε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Κάθε προηγούμενο «έσπασε» το ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικό όμιλο που δραστηριοποιείται στην αγορά του αυτοκινήτου και όχι μόνο.

Ο λόγος για την Autohellas η οποία δραστηριοποιείται στην Ενοικίαση Αυτοκινήτων (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση - Hertz) στην Ελλάδα, στην Εμπορία αυτοκινήτων (Εισαγωγή / Διανομή / Λιανική Πώληση, Hyundai, Kia, Seat, Cupra, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional) στην Ελλάδα και στη Διεθνή Δραστηριότητα ενοικίασης και εμπορίας αυτοκινήτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ελληνικός όμιλος ανακοίνωσε την έκδοση Ομολογιακού Δανείου 200 εκατ. ευρώ ωστόσο η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 453,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Όπως μάλιστα ανακοινώθηκε από τις συντονίστριες τράπεζες Εθνική και Πειραιώς οι οποίες ήταν συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «Autohellas Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρείας» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.01.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ