Αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα -Χιλιάδες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αναπτύσσονται συνεχώς, αυτό το επάγγελμα αναμένεται να εκτοξευτεί σε ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το αδιαμφισβήτητο μέλλον των μετακινήσεών μας και πλέον, όποια επιφυλακτικότητα διατηρούσαν οι αγοραστές σχετικά με αυτά τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί παρελθόν.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχή αύξηση των πωλήσεών τους και στη χώρα μας, αφού από τις 404 ταξινομήσεις ηλεκτρικών το 2019, το 2022 έκλεισε με 2.827 ταξινομήσεις EV οχημάτων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήδη έχουν πουληθεί στην Ελλάδα 3.212 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αντιπροσωπευτικός της επέλασης των ηλεκτρικών οχημάτων επί ελληνικού εδάφους είναι και ο αριθμός των δημόσιων φορτιστών: Από 58 ήταν το 2019 τα σημεία φόρτισης, σήμερα το δίκτυο αριθμεί πάνω από 2.000, ενώ έως το 2025 αναμένεται να φτάσει τα 12.000 και μέχρι το 2030 τα 25.000

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μηχανικός ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τα ανωτέρω, φυσικά, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνιτών που θα έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να φροντίζουν για τη συντήρηση και επισκευή της εν λόγω κατηγορίας οχημάτων. Όσο αυξάνονται μάλιστα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους, τόσο θα μεγαλώνει η ζήτηση για άρτια καταρτισμένους τεχνίτες οι οποίοι θα αποτελέσουν το επάγγελμα του μέλλοντος.

Πριν λίγο διάστημα, με τον νόμο 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» απλοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος, ανοίγοντας το δρόμο προς την προσέλκυση ακόμη περισσότερων ειδικευόμενων.

Ειδικότερα, στο άρθρο 92 του νόμου η παρ. 11 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α’ (μηχανοτεχνίτης) και β’ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α’ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β’ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α’ 207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2.

Μηχανικός ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Έως την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης υποχρεούνται προς συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία, να ορίσουν τεχνίτη ή τεχνίτες ως υπεύθυνους για την τήρηση της νομοθεσίας, για την παροχή υπηρεσιών και εργασιών σε οχήματα υψηλής τάσης. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο κατά τον νόμο για το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση, με την οποία ορίζονται οι τεχνίτες υψηλής τάσης και βεβαιώνεται ότι:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(α) είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μίας εκ των κάτωθι περιπτώσεων του ν. 1575/1985 (Α’ 207):
αα) Μηχανοτεχνίτη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2,
αβ) Ηλεκτροτεχνίτη της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2,
αγ) Διπλωματούχου μηχανικού της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
αδ) Τεχνολόγου μηχανικού της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανώτερων σχολών (σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(β) έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από τις εμπορικές αντιπροσωπείες οχημάτων υψηλής τάσης, στο πλαίσιο εσωτερικών ή εξωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διενέργεια ελέγχων, εργασιών και χειρισμών, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4β της υπ’ αρ. 194135/15.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3407) και

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του παρόντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις προοπτικές του νέου επαγγέλματος έχουν αναφερθεί πολλές φορές οι αρμόδιοι της κυβέρνησης, τονίζοντας το γεγονός ότι η τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρικού οχήματος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλον τον κύκλο ζωής του και απαιτώντας έτσι αρκετούς εξειδικευμένους επαγγελματίες όχι μόνο σε ό,τι αφορά την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα ή της μπαταρίας του, αλλά και στο τέλος του κύκλου ζωής του, την ανακύκλωση των μπαταριών και πολλά άλλα.

Παράλληλα, προβλέπεται όλες οι συναφείς ειδικότητες, όπως αυτή του φαναρτζή, να εκπαιδευτούν στα ηλεκτρικά οχήματα, με διαδικασία εσωτερικής επιμόρφωσης, ώστε όλοι οι τεχνίτες να έχουν την απαραίτητη γνώση να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να κινδυνεύουν οι ίδιοι και συνάδελφοί τους. 

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ