Ιδού το ήπιο και το δραστικό σενάριο για την ηλεκτροκίνηση

banned2

Το πρώτο περιλαμβάνει επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών ΙΧ έως το 2025 και το δεύτερο θα απαγορεύει τη χρήση ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε πόλεις και νησιά από το 2030!

Δύο είναι τα σενάρια που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση των υπουργείων Πειβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Ιουνίου.

Σύμφωνα με το πρώτο και ήπιο σενάριο δεν υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ενώ σύμφωνα με το δεύτερο και δραστικό σενάριο απαγορεύεται η χρήση οχημάτων μη μηδενικών εκπομπών στα κέντρα των πόλεων και στα μικρά νησιά από το 2030!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στα σενάρια εξηλεκτρισμού του ελληνικού στόλου για την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων σχετικά με τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών, απαιτείται η εφαρμογή περαιτέρω δράσεων και η ανάληψη μέτρων πολιτικής.

Για τον υπολογισμό του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στους στόλους οχημάτων των οδικών μεταφορών (επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, μεσαία και βαρέα οχήματα και λεωφορεία), έχουν καταρτιστεί τα ακόλουθα υποθετικά σενάρια:

▪ Σενάριο Αναφοράς: Στο Σενάριο Αναφοράς θεωρείται ότι, τόσο σε επίπεδο κεντρικής όσο και σε επίπεδο περιφερειακής/τοπικής διοίκησης, δεν θα τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω πολιτικές ή κίνητρα μετά το 2023 για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Για αυτό το σενάριο «Ελάχιστης Δράσης (Do Nothing More)», έχει ληφθεί υπόψη μόνο το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ως κύριος παράγοντας αγοράς. Σε αυτό το σενάριο δεν θα επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030 και η ανάπτυξη της αγοράς της ηλεκτροκίνησης θα καθυστερήσει κατά 7 έως 10 έτη σε σύγκριση με το σενάριο κατά ΕΣΕΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

▪ Σενάριο κατά ΕΣΕΚ: Αυτό το σενάριο βασίζεται στην επίτευξη των υφιστάμενων στόχων του ΕΣΕΚ. Εκτιμάται το μελλοντικό πλήθος των Η/Ο βάσει των τελευταίων διαθέσιμων αριθμών των αμιγώς ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών οχημάτων στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μερίδιο 30% των Η/Ο επί των νέων ταξινομήσεων το έτος 2030. Μετά το 2030, θεωρείται ότι θα υπάρξει μέτρια περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης - υποστηριζόμενη από μια σειρά μέτριων δράσεων.

Επίσης τονίζεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος θα παραμείνει έως το 2025 τόσο για ιδιωτικά όσο και για εταιρικά οχήματα. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για επιδότηση της αγοράς Βαρέων Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Παράλληλα δεν προβλέπεται καμία ποσόστωση των εκπομπών CO2 των εταιρικών οχημάτων και συνέχιση της οδηγίας της ΕΕ για τα καθαρά οχήματα, δηλαδή 47% ελάχιστο ποσοστό αγοράς δημόσιων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών μετά το 2030. Τέλος δεν προβλέπεται καμία μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

▪ Δραστικό Σενάριο 2035: Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο σενάριο σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται επίτευξη του στόχου μεριδίου 100% στις πωλήσεις νέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Οι στόχοι αυτοί ισχύουν τόσο για τα επιβατικά αυτοκίνητα όσο και για τα ελαφρά επαγγελματικά, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα μεταθέσει τις τιμές-στόχους του εθνικού κλιματικού νόμου κατά πέντε χρόνια (από το 2030 στο 2035). Ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτού του σεναρίου, ο ρυθμός εξηλεκτρισμού άλλου τύπου οχημάτων θα είναι επίσης πιο αισιόδοξος σε σύγκριση με τα άλλα δύο σενάρια.

Παράλληλα προβλέπεται η απαγόρευση αγοράς μη υβριδικών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης το 2030 και για όλα τα οχήματα μη μηδενικών εκπομπών το 2035 [μόνο για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα].

Επίσης προβλέπεται απαγόρευση της χρήσης οχημάτων μη μηδενικών εκπομπών στα κέντρα των πόλεων και στα μικρά νησιά από το 2030!

Επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2030 [τόσο για ιδιωτικά όσο και για εταιρικά οχήματα].

Επιδότηση της αγοράς Βαρέων Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (25%) από το 2025.

Ποσόστωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των εταιρικών οχημάτων σε συνδυασμό με εγγενή φορολογικά οφέλη.

Αυξημένος στόχος της οδηγίας της ΕΕ για τα καθαρά οχήματα για τις ελάχιστες αγορές δημόσιων λεωφορείων (100% μετά το 2030).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση Η/Ο.

Ως κύριες πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Καθαρά Οχήματα θέτει στόχους για τον εξηλεκτρισμό των στόλων του δημοσίου τομέα, όπως τα λεωφορεία δημοσίων συγκοινωνιών, που θα επηρεάσουν κυρίως τους δήμους. Ο εθνικός κλιματικός νόμος περιλαμβάνει πρόσθετους στόχους για τον εξηλεκτρισμό του στόλου των ταξί για τις δύο μητροπόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και καθορίζει ότι όλα τα, νέα προς ταξινόμηση, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα είναι ηλεκτρικά έως το 2035.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ