Χαμός με τα παιδικά καθίσματα στα πούλμαν -Τι ισχύει με τις νέες προδιαγραφές

poulman1

Η παρερμηνεία της Υπουργικής Απόφασης δημιούργησε προβλήματα στην μεταφορά μαθητών με τουριστικά λεωφορεία.

Χάος έχει προκαλέσει η παρερμηνεία μίας υπουργική Απόφαση που ορίζει νέες προδιαγραφές στις ζώνες ασφαλείας των κίτρινων σχολικών λεωφορείων με αποτέλεσμα κάποιοι να ζητούν ειδικά παιδικά καθισματάκια από τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που πραγματοποιούν σχολικές εκδρομές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα παιδιά άνω των 6 ετών, δένονται στις υπάρχουσες ζώνες των καθισμάτων των λεωφορείων, τα οποία καθίσματα πρέπει να έχουν υφαγκώνιο (ο γνωστός «τεμπέλης» που ξεκουράζουμε το χέρι μας αλλά και εμποδίζει το σώμα να πέσει στον διάδρομο του λεωφορείου.

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), αποτελεί δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση η οποία εκπροσωπεί ιδιοκτήτες Φορτηγών οχημάτων και Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. από όλη την Ελλάδα σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι: «Ως εκπρόσωποι του ΔΣ της ΟΦΑΕ, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης (ΤΛΔΧ) σε σχέση με την διενέργεια μεταφοράς μαθητών και το οποίο έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην παρεμπόδιση του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών από ΤΛΔΧ, όσο και στην διενέργεια σχολικών εκδρομών και μεταφοράς μαθητών από τα σχολεία, ενόψει μάλιστα εξεταστικής περιόδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόβλημα προκύπτει από παρερμηνεία των διατάξεων της υπ’ αριθμόν 17910/1225/2014 (Β’219) Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τις οποίες καθορίστηκαν οι προδιαγραφές ζωνών για τα σχολικά λεωφορεία (κίτρινα), καθώς και οι διατάξεις μεταφοράς μαθητών με υπεραστικά, και τουριστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της εν λόγω Υ.Α. η εφαρμογή της αφορά τα πρωτο-ταξινομούμενα μεταχειρισμένα, σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ενώ επιπλέον περιλαμβάνει και διατάξεις μεταφοράς μαθητών και νηπίων με οποιοδήποτε λεωφορείο (π.χ. υπεραστικά, τουριστικά κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η εν λόγω απόφαση για τα καθίσματα και συστήματα πρόσδεσης των παιδιών αφορούν τα ειδικά κίτρινα σχολικά λεωφορεία, τα οποία σύμφωνα με το παραδοτέο ειδικό έργο του εργαστήριου οχημάτων του Ε.Μ.Π. οφείλουν να εφαρμόζουν, και οι οποίες είναι ξεκάθαρο και σαφές πως δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα καθίσματα των ΤΛΔΧ, τα οποία ταξινομούνται με ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται για την ασφαλή μεταφορών επιβατών (ανηλίκων κι ενηλίκων) όπως ισχύει σε όλη την Ε.Ε. Εξάλλου, είναι σαφές πως τα ΤΛΔΧ αναλαμβάνουν διευρυμένο μεταφορικό έργο με την διενέργεια τακτικών/έκτακτων διεθνών γραμμών, τουριστικών εκδρομών, και μεταφοράς μαθητών. Κάτι το οποίο όμως δεν γίνεται διακριτό στην εν λόγω υ.α. καθώς δεν ξεχωρίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να τηρούν τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία και ξεχωριστά αυτές που οφείλουν να τηρούν τα ΤΛΔΧ όπως αυτές ξεχωριστά προκύπτουν για τις δύο ξεχωριστές κατηγορίες οχημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα σήμερα είναι, οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές να απαιτούν από τα ΤΛΔΧ να συμμορφωθούν με τεχνικές προδιαγραφές που δεν αφορούν αυτή την κατηγορία οχημάτων κι επομένως να μην είναι εφικτό, και τελικά να τους αφαιρούν το δικαίωμα για την διενέργεια μεταφοράς μαθητών με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους ιδιοκτήτες ΤΛΔΧ, όσο και για τα σχολεία και τους ίδιους τους μαθητές!

Κατόπιν, των παραπάνω και λόγω της παρερμηνειών που έχουν δημιουργηθεί οι οποίες έχουν οδηγήσει σε απαράδεκτες καταστάσεις παρεμπόδισης μεταφορικού έργου, με αποτέλεσμα την αδυναμία διενέργειας μαθητικών μετακινήσεων, αιτούμαστε με την παρούσα επιστολή να γίνει άμεσα η απαραίτητη ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών και των Π.Υ.Μ.Ε. σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν την διενέργεια μεταφοράς μαθητών από Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ., καθώς και από υπεραστικά λεωφορεία, οι οποίες διέπονται από την υπ’ αριθμόν Φ42/57892/3788/21.10.14 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΦΛΤ1-Σ37), και η οποία διαχωρίζεται από τις σχετικές εγκυκλίους που έχουν βγει για την μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία (κίτρινα), όπως είναι για παράδειγμα η πιο πρόσφατη εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 45287/2488/07.08.20 (ΑΔΑ: ΨΩΞΜ465ΧΘΞ-ΗΔΕ) του τότε Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, και η οποία αναφέρεται ρητά στις προδιαγραφές και την χρήση καθισμάτων σε «σχολικά λεωφορεία/οχήματα» κι όχι σε κάθε τύπου όχημα που μεταφέρει μαθητές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της μεταφοράς μαθητών καθώς ήδη διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο του σχολικού έτους, με αυξημένες ανάγκες για μαθητικές εκδρομές αλλά και την εξεταστική περίοδο.»

Διαβάστε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ