Γιατί τα ιστορικά αυτοκίνητα είναι «κλειδωμένα» στα γκαράζ;

antikes100

Το Carandmotor.gr αποκαλύπτει τι έχει συμβεί και τι έχει προκαλέσει μια οικονομική διαφορά με εταιρεία λογισμικού.

Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές που έπρεπε να πραγματοποιηθούν στο Μηχανογραφικό Σύστημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μπορούν να εκδίδονται οι νέες άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας για τα ιστορικά οχήματα (αντίκες) και οι κάτοχοί τους στη συνέχεια να μπορούν να εξοφλούν τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας που υπολογίζονται σύμφωνα με τα κυβικά του κινητήρα του οχήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε αποκαλύψει το Carandmotor.gr στις 16 Ιουνίου 2023 το μόνο που εκκρεμούσε ήταν η έγκριση της συγκεκριμένης δαπάνης από κάποιο γραφείο του ΥΠΥΜΕ ώστε να προχωρήσει η εξόφληση της εταιρείας λογισμικού και να ανοίξει το σύστημα για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών βέβαια να μπορούν να κυκλοφορούν τις αντίκες τους σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο!

Ωστόσο το στέλεχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν εγκρίνει το κονδύλι των 30.000 ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συστήματος και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr εγκρίνει 20.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει τιναχθεί κυριολεκτικά στον αέρα όλο το σύστημα που αφορά στα ιστορικά αυτοκίνητα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η νέα νομοθεσία για τις αντίκες ξεκίνησε να ισχύει από τις αρχές Μαΐου 2023 αλλά οι αλλαγές στο Μηχανογραφικό Σύστημα καθυστέρησαν την εφαρμογή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης μία ακόμη εκκρεμότητα που θεωρητικά θα λύσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι να αλλάξει η υποχρέωση των ιδιοκτητών ιστορικών οχημάτων να τα περνούν από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο (με κάποιες εξαιρέσεις) και η υποχρέωση να γίνει διετής όπως και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα και δίκυκλα του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων.

Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων που έχουν τις παλαιές πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται το χρονικό περιθώριο αντικατάστασή τους.

Ειδικότερα ξεκαθαρίζεται ότι όλοι οι κάτοχοι ιστορικών οχημάτων θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ενώ επίσης τονίζεται ότι από τα μέσα του 2023 απαγορεύεται η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας με το παλαιό καθεστώς. Επίσης η τροπολογία επιτρέπει την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 χωρίς τα προνόμια του νέου νόμου που περιλαμβάνει και την ελεύθερη κυκλοφορία τους με την καταβολή των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας αλλά και του ελέγχου ΚΤΕΟ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αλλάζει στις αντίκες

Αρχικά οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να κυκλοφορούν ελεύθερα τις αντίκες τους θα πρέπει να προμηθευτούν τις νέες πινακίδες κυκλοφορίας, να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημά τους και να τα περνούν κάθε χρόνο από ΚΤΕΟ! Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων με παλαιές πινακίδες κυκλοφορίας υπόκεινται στη παλαιά νομοθεσία με πολλούς περιορισμούς στην κίνησή τους.

Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ιστορικό απαιτείται η σχετική βεβαίωση, η οποία χορηγείται αποκλειστικά από συγκεκριμένους φορείς για οχήματα με ηλικία τουλάχιστον 30 ετών. Οι φορείς αυτοί εκδίδουν και χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

Οι αντίκες θα φέρουν νέες πινακίδες κυκλοφορίας οι οποίες στα αυτοκίνητα θα έχουν δύο γράμματα και στις μοτοσυκλέτες ένα γράμμα και σύμφωνα με πληροφορίες το φόντο θα είναι λευκό και τα γράμματα μπλε.

Αρμόδιοι φορείς στην ελληνική επικράτεια σχετικά με το χαρακτηρισμό οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος ορίζονται η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

Οι φορείς χορηγούν βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, από την οποία προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του οχήματος και του κυρίου αυτού. Οι φορείς διατηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα των βεβαιώσεων που έχουν χορηγήσει.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης - χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης - χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, εκδίδεται και χορηγείται από τους παραπάνω φορείς και πιστοποιεί ότι το κυκλοφορούν όχημα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως ιστορικό και δεν έχει υποστεί μεταβολές οι οποίες αλλοιώνουν το χαρακτηρισμό του. Οι φορείς διατηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης - χαρακτηρισμού που έχουν χορηγήσει.

Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας

Για να λάβει κάποιος τη νέα άδεια κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν, 4850/2021 (βεβαιώσεις εκτελωνισμού, ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης, οικεία τελωνειακά παραστατικά και τιμολόγια που εκδόθηκαν κατά την εισαγωγή ή μεταβίβαση μη ταξινομημένων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, επέχουν θέση τίτλου κυριότητας επ’ αυτών) και τα εξής δικαιολογητικά:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(α) Για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4850/2021 (Α' 208):

αα) Αποδεικτικό, από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό φορείς,

αβ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος, εκ- δοθέν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4850/2021 (Α' 208),

αγ) Αποδεικτικό της παρ. 2 του άρθρου 5 σχετικά με τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αδ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α' 249), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α' 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α' 15) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

β) Για οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος με τον ν. 4850/2021 (Α' 208):

βα) Η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της παρούσης,

ββ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος, εκ- δοθέν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4850/2021 (Α' 208),

βγ) Αποδεικτικό της παρ. 2 του άρθρου 5 σχετικά με τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

βδ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α' 249), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α' 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α' 15) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

Στον αιτούντα χορηγείται:

α) Έντυπο άδειας κυκλοφορίας της υπ' αρ. 33824/ 2683/2004 (Β' 1514) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με συμπληρωμένο τον κοινοτικό κωδικό «Η» [Διάρκεια ισχύος της Άδειας Κυκλοφορίας 2 ή 5 έτη] κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, του άρθρου 34 του ν. 4850/2021.

β. Ζεύγος πινακίδων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 7 της υπ' αρ. 4700/330/2004 (Β' 192) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3.Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, χορηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας, κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών της περ. Α της παρ. 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ' αρ. 19800/1982 (Β' 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδικασία διαγραφής οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Οχήματα χαρακτηρισθέντα ως ιστορικού ενδιαφέροντος δύνανται να διαγράφονται από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. βγ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4850/2021 (Α' 208). Για τη διαγραφή του οχήματος ο κύριος αυτού υποβάλλει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για τη διαγραφή του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

β. Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) του οχήματος, εφόσον το όχημα δεν βρίσκεται φορολογικά σε ακινησία.

γ. Βεβαίωση χαρακτηρισμού του άρθρου 2 της παρούσας - για οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος με τον ν. 4850/2021 (Α' 208) - ή αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό φορείς - για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4850/2021 (Α' 208).

δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, εκδοθείσα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή. Η βεβαίωση της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται αν πραγματοποιείται, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, διασταύρωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προβαίνει στη διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - διαδικασία η οποία καταγράφεται στο Μητρώο - και στη χορήγηση στον αιτούντα σχετικού αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα οχήματα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, προκειμένου να διαγραφούν δυνάμει της παρούσας, υποβάλλεται από τους κατόχους αυτών, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί φορολογικής ακινησίας.

Διαδικασία αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας

Το μέτρο αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται δυνάμει των περ. δ, ε, και στ της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4850/2021 (Α' 208). Ειδικότερα, η αφαίρεση είναι οριστική στην περ. δ (πλαστή βεβαίωση ιστορικότητας ή πλαστό πιστοποιητικό συμμόρφωσης) και ετήσια στις περ. ε (απόκλιση της νομικής ή πραγματικής κατάστασης του οχήματος σε σχέση με την αποτύπωση στη βεβαίωση χαρακτηρισμού) και στ (δημόσια κυκλοφορία οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιβολή του μέτρου της αφαίρεσης διενεργείται από τα όργανα ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4850/2021 (Α' 208) κατά περίπτωση. Το αρμόδιο όργανο, μετά το πέρας του ελέγχου κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, αφαιρεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και τα διαβιβάζει στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου αρχικώς αυτά εξεδόθησαν, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στις περιπτώσεις προσωρινής αφαίρεσης, ο κύριος του οχήματος από το οποίο αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας, δύναται να αιτηθεί την επαναχορήγησή τους από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου αυτά τηρούνται, εφόσον έχει παρέλθει το εκ του νόμου οριζόμενο χρονικό διάστημα και έχουν καταβληθεί τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα ή έχει γίνει δεκτή τυχόν υποβληθείσα ένσταση κατά το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ. Η διαδικασία επαναχορήγησης διενεργείται κατ' αναλογίαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ

Όρια στη χρήση των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος έχει θέσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς έχουν οριστεί τόσο οι προϋποθέσεις απόκτησης των ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας ενώ παράλληλα έχουν θεσπιστεί ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας όπως επίσης και ετήσιος Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ.

Στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις καταχρηστικής και έκνομης κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Για την δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται ειδική άδεια κυκλοφορίας ενώ επίσης προβλέπεται τα συγκεκριμένα οχήματα να περνούν από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο!

Επίσης για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος θα καταβάλλονται, ετησίως, τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος υπέρ του Δημοσίου ως εξής:

α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 50 ευρώ,

β) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 100 ευρώ,

γ) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 200 ευρώ,

δ) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 25 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ε) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 50 ευρώ.

Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των 45 ετών καθώς και λεωφορεία ιστορικού ενδιαφέροντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων επιτρέπεται σε όλα εκτός από εκείνα που δεν είχαν κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών για τα οποία η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για τους σκοπούς συμμετοχής σε νομίμως αδειοδοτημένες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., διοργανώσεις που διενεργούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας από τους Φορείς διοργανώσεων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, και εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

αβ. ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της επιλογής του,

αγ. βεβαίωση του διοργανωτή στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια της διοργάνωσής τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σ΄ αυτήν.

Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την μετάβαση στην διοργάνωση κατά τις προηγούμενες 2 ημέρες πριν από την έναρξη και κατά την επόμενη 1 ημέρα μετά από τη λήξη της διοργάνωσης.

β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

βα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα   οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της επιλογής του,

βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Για παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 - 5.000 ευρώ στους Φορείς και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ