Διαγωνισμός μισό δισ. ευρώ από τον ΟΑΣΑ

αστικά λεωφορεία αθήνα

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής προκήρυξε προκαταρκτικό διαγωνισμό-μαμούθ για την παραχώρηση 63 γραμμών σε Ανατολική και Δυτική Αττική.

Τη συνέχιση της ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας σε ιδιώτες (τώρα την έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ), για διάστημα επιπλέον 8 χρόνων, έναντι 453 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%), δρομολογεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ). Η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική».

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχιση της παραχώρησης των 63 γραμμών του ΟΑΣΑ στα ΚΤΕΛ. Οι γραμμές αυτές, λόγω έλλειψης λεωφορείων στην εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες, τα τρία τελευταία χρόνια εκτελούνται από εταιρείες των ΚΤΕΛ μέσω συμβάσεων με τον ΟΑΣΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΟΑΣΑ Α.Ε. έχει προεκτιμήσει την αμοιβή για κάθε τμήμα με βάση το Μέγιστο Μοναδιαίο Κόστος εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου (ΜΜΚ) το οποίο ανέρχεται σε ΜΜΚ: 2,340 ευρώ / οχηματο-χιλιόμετρο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Σκοπός της Σύμβασης είναι η υποβοήθηση του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ μέσω της ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στις περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής.

Το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης αποτελείται από δύο Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α – Ανατολική Αττική

Το Τμήμα Α περιλαμβάνει 25 Λεωφορειακές Γραμμές της Ανατολικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.188 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 96 οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 6 ή νεότερη (εκ των οποίων τα 61 πρέπει να είναι 12 μέτρων, τα 30 να είναι 18 μέτρων και τα 5 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματοχιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα ανέρχεται σε 9.564.731,35.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ Β – Δυτική Αττική

Το Τμήμα Β περιλαμβάνει 38 Λεωφορειακές Γραμμές της Δυτικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.757 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 115 οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 6 ή νεότερη (εκ των οποίων τα 112 πρέπει να είναι 12 μέτρων και τα 3 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματο-χιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα είναι 9.971.214,21.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν προσφορές για το ένα ή και τα δύο τμήματα.

Τα λεωφορεία που θα πρέπει να διαθέτουν οι ιδιώτες που θα αναλάβουν την εξυπηρέτηση των 63 γραμμών για 8 χρόνια, έναντι 453 εκατ. ευρώ, ανέρχονται συνολικά σε 211. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος αγοράς 250 καινούργιων ηλεκτρικών λεωφορείων, βάσει σχετικής σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα το υπουργείο Μεταφορών, ανέρχεται στο ποσό των 125,2 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ). Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΣΑ, οι ανάδοχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καινούργια, πετρελαιοκίνητα λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO VI ή νεότερα, με χαμηλό δάπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Carandmotor.gr τα ΚΤΕΛ δεν διαθέτουν τόσο νέο στόλο λεωφορείων οπότε αν δεν αντικαταστήσουν τα παλαιότερα λεωφορεία τότε αυτομάτως δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο νέο διαγωνισμό...

Στους όρους του διαγωνισμού περιγράφονται και οι ελάχιστες απαιτήσεις των οχημάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να φέρουν πλευρικά ανοιγοκλειόμενα παράθυρα ικανών διαστάσεων, να διαθέτουν κάμερες ελέγχου των θυρών, καθίσματα «αντιβανδαλιστικού τύπου», χαμηλό αντιολισθητικό δάπεδο και επαρκές σύστημα κλιματισμού. Η συντήρηση των οχημάτων θα καλύπτεται επίσης εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο. Ως τη λήξη του πρώτου έτους της σύμβασης, θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ένα αμαξοστάσιο για κάθένα από τα δύο τμήματα της σύμβασης. Στους όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνονται προβλέψεις και για το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολούν οι ανάδοχοι.

Οι οδηγοί

Οσον αφορά τους οδηγούς, θα πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 2,7 οδηγοί ανά όχημα. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με τον μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία 5 χρόνια (ή λιγότερα, αν είναι νεότερες εταιρείες) να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ να προέρχονται από οδικές επιβατικές μεταφορές. Επιπλέον, κατά την τελευταία 5ετία απαιτείται να έχουν αναλάβει τουλάχιστον μία ανάλογη σύμβαση επιβατικών μεταφορών (δημόσιων ή ιδιωτικών) με μέγεθος στόλου τουλάχιστον 50 λεωφορεία. Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο μέρος της σύμβασης να δοθεί ως υπεργολαβία σε τρίτες εταιρείες. Οι προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών αναμένεται να οριστούν σε δεύτερο στάδιο, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρόπος πληρωμής του αναδόχου

Η αποζημίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Ο Ο.Α.Σ.Α. οφείλει να καταβάλλει στον Ανάδοχο, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα, το 90% της προβλεπόμενης μηνιαίας αποζημίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Μετά την παρέλευση κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Ο.Α.Σ.Α. Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών (ΤΕΑΥ) με απολογιστικά στοιχεία Συγκοινωνιακού Έργου προκειμένου να γίνει εκκαθάριση της καταβληθείσας αμοιβής του προηγούμενου τριμήνου. Ο Ο.Α.Σ.Α. διενεργεί έλεγχο για να πιστοποιήσει τα απολογιστικά στοιχεία του Αναδόχου, με διασταύρωση τους με στοιχεία της Τηλεματικής κ.α.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Ο.Α.Σ.Α συντάσσει Τριμηνιαία Έκθεση Πορισμάτων.

Η πιστοποίηση του εκτελεσθέντος Συγκοινωνιακού Έργου και η εκκαθάριση που θα προκύπτει από το εκτελεσθέν έργο, θα γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τις σχετικές Αναφορές του Αναδόχου και τις αντίστοιχες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) του ΟΑΣΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το υπόλοιπο ποσοστό και ποσό, που αντιστοιχεί στο έργο που εκτελέσθηκε, αφού συνυπολογιστούν τυχόν ποινές εξαιτίας της μη επίτευξης των καθορισμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα και με τους Δείκτες που περιγράφονται στο Παράρτημα VI. Οι εκκαθαρίσεις θα γίνονται στο τέλος των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ