Αυτά είναι τα μέλη της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών CO2

Εκπομπές ρύπων

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όρισε τα 8 μέλη τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους έως τα τέλη του 2025.

Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, με σκοπό την επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (Ε.Σ.Σ.Μ.) και ειδικότερα την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου η χώρα μας να προσαρμοστεί στους στόχους του «Fit for 55» και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Η Ομάδα Εργασίας είναι 8μελης και αποτελείται από στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το έργο της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 31-12-2025.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τους:

1.Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29).

2.Χριστίνα Παλαιολόγου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Β’ βαθμό, που υπηρετεί στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29).

3.Αικατερίνη Φραγκουλοπούλου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της Δ/νσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33).

4.Ιωάννη Τσελίκη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αναπλ. Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5.Χαρίλαο Μπίθα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10).

6.Παναγιώτη Τερεζάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.).

7.Γεωργία Λύκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κανονισμών & Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και

8.Αικατερίνη Τσέπουρα, Στέλεχος της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ ΥΠΥΜΕ).

Χρέη Γραμματέα της εν λόγω Ομάδας θα εκτελεί η Παντερμαράκη Περσεφόνη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α’ βαθμό, που υπηρετεί στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29).

Η Ομάδα δύναται να ζητά πληροφορίες και στοιχεία και από φορείς που δεν συμμετέχουν σε αυτή και να καλεί στις συνεδριάσεις και εκπροσώπους άλλων υπηρεσιών ή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Ομάδα συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, χωρίς αμοιβή για τα μέλη της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση της ΕΕ για τα βαρέα οχήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παραπέρα μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τα καινούργια βαρέα φορτηγά στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος με ορίζοντα το 2040.

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει:

- Την κατά 45% μείωση του CO2 από το 2030,

- Την κατά 65% μείωση του CO2 από το 2035,

- Την κατά 90% μείωση του CO2 από το 2040,

- Και μηδενικούς ρύπους από το 2050 για όλα τα βαρέα οχήματα.

Πρακτικά, αυτό το χρονοδιάγραμμα απευθύνεται στους κατασκευαστές βαρέων οχημάτων οι οποίοι θα πρέπει να μειώνουν την παραγωγή των πετρελαιοκίνητων βαρέων φορτηγών/ λεωφορείων, αυξάνοντας την παραγωγή των βαρέων οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων ανάλογα με τη ζήτηση και τις απαιτήσεις της αγοράς των μεταφορών. Μέχρι στιγμής, οι κατασκευαστές βαρέων φορτηγών επενδύουν κατά κύριο λόγο στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών φορτηγών (μόνο με μπαταρίες) και στην παραγωγή φορτηγών υδρογόνου -με επιλογή τη χρήση του υδρογόνου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των ενεργειακών κυψελών (fuel cells).

Βλέποντας αυτή την τάση των κατασκευαστών, η Επιτροπή κρίνει ότι συμβαδίζει με τους στόχους του πακέτου «Fit for 55», με την προϋπόθεση όμως ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού, γιατί μόνο έτσι θα γίνουν ελκυστικά τα βαρέα φορτηγά εναλλακτικών καυσίμων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ