Αλλαγή κινητήρα σε μοτοσυκλέτα -Τι πρέπει να γνωρίζεις

moto-engine1

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρίνισε πώς επισκευάζεται ένα δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο.

Λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει σχετικά με την ανατικατάσταση του μπλοκ κινητήρα σε εταιρείες παραγωγής δίκυκλων, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων τα οποία δεν φέρουν χαρακτηριστικά αναγνώρισης έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο λόγος της μη ύπαρξης χαρακτηριστικών αναγνώρισης έγκειται στο γεγονός ότι το μπλοκ του κινητήρα από το εργοστάσιο έρχεται χωρίς κανένα χαρακτηριστικό και μια διαδικασία χαράγματος χαρακτηριστικών θα δημιουργούσε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις ενώ στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα στο όχημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεπώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση μπλοκ κινητήρα χωρίς χαρακτηριστικά αναγνώρισης.

Πιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος του ΥΠΥΜΕ αναγράφει ότι: «Με αφορμή το α’ σχετ. που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι για τη διαδικασία αντικατάστασης κορμού κινητήρα σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα, όπως κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι του δ’ σχετ. Κανονισμού (στο εξής «οχήματα της κατηγορίας L») με χρήση νέου κορμού χωρίς χαρακτηριστικά αναγνώρισης, εφαρμόζεται η παρ. 4 της β’ σχετ. εγκυκλίου και κατ’ αντιστοιχία με την υποπαρ. (α) της παρ. 2 αυτής.

Ειδικότερα για τα οχήματα της κατηγορίας L, στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται, θα αναγράφεται εφεξής το παρακάτω κείμενο: «Στο με αριθμό κυκλοφορίας …… όχημα κατηγορίας L ………..,  εργοστασίου κατασκευής …………, αριθμού πλαισίου ………. Έχει αντικατασταθεί ο κορμός κινητήρας του με χρήση καινούργιου κορμού χωρίς χαρακτηριστικά αναγνώρισης. Ο κυλινδρισμός του κινητήρα παραμένει ο ίδιος και οι εκπομπές του κινητήρα δεν ξεπερνούν τα όρια που προβλέπονται από τις ισχύουσες κατά την ταξινόμηση του οχήματος διατάξεις. Στον υπόψη κορμό του κινητήρα χαράχθηκε από εμάς ο τύπος του κινητήρα …………….., ο οποίος αποτελεί ενδεικτικό αριθμό αναγνώρισής του και ο οποίος έχει αποτυπωθεί στην παρούσα δήλωσή μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέραν των παραπάνω απαιτήσεων, η αντικατάσταση κορμού κινητήρα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επιφέρει αλλαγή στην κατηγορία ή υποκατηγορία του οχήματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του δ’ σχετ. Κανονισμού.

Τέλος, το Πιστοποιητικό Καυσαερίων που αναφέρεται στην παρ. 4 της β’ σχετ. εγκυκλίου, που θα εκδίδεται μόνο για τα οχήματα τα εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, αφορά μόνο σε οχήματα «αντιρρυπαντικής τεχνολογίας», χαρακτηρισμός που δεν ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας L

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ